MatteŁs 6 : 9

 

 

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

 

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons

uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen.