Het copyright van alle verhalen berust bij Josine de Jong.

Verhalen mogen gratis gekopieerd en ongewijzigd worden gepubliceerd

met vermelding van: ‘geschreven door Josine.’

  

Hoe kopieer je een verhaal of een werkstuk?

Klik op de pagina die je wilt kopiėren.

Klik op toets Ctrl+A  (alles selecteren)

Klik op toets Ctrl+C   (kopiėren)

Minimaliseer de website.

Open een leeg WORD-document.

Klik in dat document op toets Ctrl+V  (plakken)

Print dat document uit, of sla het ergens op.

Maximaliseer de website.

 

De plaatjes zijn met veel dank overgenomen van ChristArt .

Wil je ze ook gebruiken, dan kun je naar hun website gaan, www.christart.com

Ook zijn er veel plaatjes overgenomen van www.leejoo.nl ,

een erg nuttige site, waarvoor hartelijk dank.