WerkbladenDeensRoemeens

 

Werkblad 1a

De schepping

Genesis 1

Werkblad 1b

 

Kain en Abel

Genesis 4

Werkblad 2a

 

De eerste zonde

Genesis 3

Werkblad 2b

 

De zondvloed - Noach

Genesis 5-9

Werkblad 3a

 

De roeping van Abram

Genesis 12

Werkblad 3b

 

De torenbouw van Babel

Genesis 11

Werkblad 4a

 

Beloften aan Abraham

Genesis 13

Werkblad 4b

 

Jacobs worsteling met God

Genesis 32

Werkblad 5a

 

Abrahams voorbede voor Sodom

Genesis 18,19

Werkblad 5b

 

Jozef en zijn broeders

Genesis 37

Werkblad 6a

 

Abrahams geloof op de proef gesteld

Genesis 22

Werkblad 6b

 

Jozef en de vrouw van Potifar

Genesis 39

Werkblad 7a

 

Een vrouw voor Isašk

Genesis 24

Werkblad 8a

 

Jakob en Esau

Genesis 25-27

Werkblad 8b

 

De familiehereniging met Jozef

Genesis 42-46

Werkblad 9a

 

Jakobs droom

Genesis 28

Werkblad 9b

 

Mozes Ė de baby

Exodus 1,2

Werkblad 10a

 

Simson

Richteren 13,14

Werkblad 11a

 

Simsons strijd met de Filistijnen

Richteren 15

Werkblad 11b

 

Mozes en de plagen

Exodus 7-12

Werkblad 12a

 

Simson en Delila

Richteren 16

Werkblad 12b

 

Mozes en het Pesachfeest

Exodus 11,12

Werkblad 13a

 

David tot koning gezalfd

1 SamuŽl 16

Werkblad 13b

 

Mozes en de Schelfzee

Exodus 14,15

Werkblad 14b

 

Mozes en de Tien Geboden

Exodus 20

Werkblad 15a

 

De ark overgebracht naar Jeruzalem

2 SamuŽl 6

Werkblad 15b

 

Mozes en het Gouden Kalf

Exodus 32

Werkblad 16a

 

Davids helden

2 SamuŽl 21

Werkblad 16b

 

Mozes en de verspieders

Numeri 13

Werkblad 17a

 

Salomoís wijsheid

1 Koningen 3

Werkblad 17b

 

Jozua en de strijd om Jericho

Jozua 6

Werkblad 18a

 

Elia krijgt eten van de raven

1 Koningen 17

Werkblad 18b

 

Jozua en Achans misdaad

Jozua 7

Werkblad 19a

 

Elia verblijft in Sarefat

1 Koningen 17

Werkblad 19b

 

Jozua en de zon stond stil

Jozua 10

Werkblad 20a

 

Elia en de afgodendienaars

1 Koningen 18

Werkblad 20b

 

De jonge SamuŽl

1 SamuŽl 1,2,3

Werkblad 21a

 

Elia op de berg Sinai

1 Koningen 19

Werkblad 21b

Našman

2 Koningen 5

Werkblad 22a

 

Elisa en Dotan

2 Koningen 6

Werkblad 22b

 

DaniŽl en de dranken en spijzen

DaniŽl 1

Werkblad 23a

 

Josafat

2 Kronieken 20

Werkblad 23b

 

De brandende vuurover

DaniŽl 3

Werkblad 24a

 

Koningin Ester

Ester 4

Werkblad 24b

 

Koning Neb, de verwaande

DaniŽl 4

Werkblad 25a

 

Jona en de walvis

Jona 1

Werkblad 25b

 

Het schrift op de wand

DaniŽl 5

Werkblad 26a

 

Kerst

MatteŁs 1:23

Werkblad 26b

 

DaniŽl en de leeuwen

DaniŽl 6

Werkblad 27a

 

Johannes doopt Jezus

Marcus 1

Werkblad 29a

 

Het verloren schaap

MatteŁs 18

Werkblad 29b

 

Hanna en Simeon

Lucas 2

Werkblad 30a

 

De hoofdman en zijn slaaf

Lucas 7

Werkblad 30b

 

Jezus bezoekt de tempel

Lucas 2

Werkblad 31a

 

De barmhartige Samaritaan

Lucas 10

Werkblad 31b

 

De roeping van de discipelen

Lucas 5

Werkblad 32a

 

De goede vader

Lucas 15

Werkblad 32b

 

De bruiloft te Kana

Johannes 2

Werkblad 33a

 

Jairus en zijn dochtertje

Lucas 8

Werkblad 34a

 

De tien melaatsen

Lucas 17

Werkblad 34b

 

De zaaier

Lucas 8

Werkblad 35a

 

ZacheŁs

Lucas 15

Werkblad 35b

 

De spijziging van 5000

MatteŁs 14

Werkblad 36a

 

Palmzondag

MatteŁs 21

Werkblad 36b

 

Petrus die natte voeten kreeg

MatteŁs 14

Werkblad 37a

 

Het Laatste Avondmaal

MatteŁs 26

Werkblad 37b

 

Storm op zee

Lucas 8

Werkblad 38b

 

De blindgeborene ziet

Johannes 9

Werkblad 39a

 

De opstanding van Jezus

MatteŁs 28

Werkblad 39b

 

Maria zalft Jezus

Johannes 12

Werkblad 40a

 

Jezus en Petrus

Johannes 21

Werkblad 40b

 

De tien bruidsmaagden

MatteŁs 25

Werkblad 41a

 

De hemelvaart van Jezus

Johannes 14

Werkblad 41b

 

De gave van de weduwe

Marcus 12

Werkblad 42a

 

Ananias en Saffira

Handelingen 5

Werkblad 42b

 

Lazarus levend terug

Johannes 11

Werkblad 43a

 

De bekering van Paulus

Handelingen 9

Werkblad 43b

 

Pinksteren

Handelingen 2

Werkblad 44b

 

De genezing van een verlamde

Handelingen 3

Werkblad 45a

 

De schipbreuk van Paulus

Handelingen 27

Werkblad 45b

 

Stefanus is gestenigd

Handelingen 7

Werkblad 46a

 

De geestelijke wapenrusting

EfeziŽrs 6

Werkblad 46b

 

De ontsnapping van Petrus

Handelingen 12

 

 

 

Werkblad-1

Bijbelkennis 1

Bijnamen van Jezus

Werkblad-2

Bijbelkennis 2

Bijnamen van Jezus

Werkblad-3

Zoekplaatje