Een nieuw lied in zijn hart

Als kind moest Tanyir al vroeg van school, want zijn familie was financieel afhankelijk van hem. Maar nu is deze jongeman een zendeling voor Gospel for Asia. Hij heeft een prachtig lied in zijn hart. Hij heeft een eigen gemeente en gaat hen ook voor in aanbidding.

Tanvir groeide op in een afgelegen dorp in Andhra Pradesh als de tweede zoon uit een gezin met vier kinderen. Zijn vader en oudste broer werkten voor een landheer, zijn moeder werkte er een dag als arbeidster. Toch waren deze magere verdiensten nauwelijks genoeg om rond te komen met het gezin. En het werd zelfs erger. Toen Tanvir in de vierde klas zat viel zijn vader van het dak. Hij was niet meer in staat om te werken. Tanvir moest de school verlaten en vond een baantje als buffeljongen. Elke dag hard werken van zonsopgang tot zonsondergang . Maar omdat hij muzikaal was zong hij onder het werk het hoogste lied.

Tanvir kwam uit een christelijk gezin, maar hij ging zelden naar de kerk. Op een keer hoorde hij een lied, dat Jezus aan de deur van je hart klopt. Hij vond de melodie mooi en zong het telkens weer. Voortaan ging hij naar de kerk voor de muziek. Zijn vrienden en buren bespotten hem. ‘Als je Christen bent, dan mag je niks. Het is een hartstikke saai leven.’ zeiden ze. Maar Tanvir trok zich er niks van aan. Hij accepteerde Jezus en getuigde ervan.

Zijn voorganger sprak op een keer over Jeremia 1. Tanvir voelde dat God rechtstreeks tot zijn hart sprak en hem riep om fulltime voor hem te gaan werken. Maar hoe? Tanvir had nooit de lagere school afgemaakt. Hij kon niet eens goed lezen en schrijven. Bovendien moest er brood op de plank komen.

Hij wachtte en bad. Toen hij op een dag assistent mocht worden van de voorganger sprak Tanyir erover met zijn baas. Van het één kwam het ander en zijn baas zei tenslotte: ‘Weet je wat? Vraag maar aan je voorganger of hij bij mij thuis een gebedssamenkomst wil houden.’  Wat een wonder.

Twee andere voorgangers hoorden ze Tanyirs getuigenis. Ze stelden hem voor naar een Bijbelschool te gaan. Dat was muziek in Tanyirs oren. Maar hoe moest dat met de financiën? Door Gods genade en voorzienigheid kwam er voor alles een oplossing en zo kon Tanyir eindelijk zijn hart volgen. Nu is hij zendeling voor Gospel for Asia. Velen hebben Jezus leren kennen door zijn bediening.

Tanyir kreeg een nieuw lied in zijn hart. En het lied gaat nog steeds door.