ZE 04 Sundar Singh’s grootste schat

Door Josine de Jong

 

Sundar Singh, de jongste zoon van een grootgrondbezitter in India sloot zich in 1904 als vijftienjarige jongen uit wanhoop in zijn kamer op om vrede te vinden voor zijn hart.

Als hij die na drie dagen nog niet gevonden had, wilde hij zich voor de trein werpen die een keer per dag langs hun huis kwam.

Maar Sundar kreeg een ontmoeting met Jezus die tegen hem zei: ‘Sundar, hoe lang wil je mij vervolgen? Ik ben gekomen om je te redden. Je bad om licht en vrede. Ik geef ze je voor altijd.’

Nooit had een stem zo tot hem gesproken. Een grote blijdschap stroomde Sundar’s hart binnen. Jezus was bij hem voor eeuwig.

 

Sundar’s vader en de hele familie waren echt niet blij met wat hij hen vertelde. Ze zochten naar een manier om hem tot andere gedachten te brengen.

Een rijke oom kreeg een goed idee. Het leek wel wat op omkoperij.

Hij nam de jongen mee naar een gebouwtje vol schatten. Er lag werkelijk voor miljoenen opgeslagen aan diamanten en kunstvoorwerpen.

‘Die mag jij hebben, als je dat christelijke geloof afzweert, Sundar, beste neef,’ zei de oom glimlachend. ‘Kijk eens, dit hier is uit…’

Sundar keurde de schat echter geen blik waardig.

‘Ik denk er in de verste verte niet over, oom!’ zei hij met een afwerend handgebaar, ‘Voor alle schatten van de wereld wil ik Jezus niet kwijt!’ Hij draaide zich om en verliet het gebouw.

Wat was de oom boos.

Toen hij het in de familie vertelde besloot men unaniem om Sundar te verstoten. Zelfs hebben zijn eigen broers hem proberen te vergiftigen.

Dat Sundar het overleefde was te danken aan de liefdevolle zorg van christenen. Op 3 september 1905 werd Sundar, zestien jaar oud door hen gedoopt.

 

Maar Sundar wilde de grote schat die hij had gevonden niet voor zichzelf houden. Overal moest die blijde boodschap verteld worden. Als een sadhu, een pelgrim in een saffraangeel kleed, trok hij zingend en predikend door India. Ook in zijn geboortestad Rampur predikte hij op de hoeken van de straten. En raad eens wat? In 1919 komt zelfs zijn vader tot geloof en Sundar mag hem dopen! Wie had dat ooit gedacht.

 

Er zijn echt ongelofelijke verhalen te vertellen van Sadhu Sundar Sing. En niet alleen in India werd hij bekend, nee, ook in Engeland en Amerika werd hij uitgenodigd om te spreken. De kerken waren afgeladen vol als hij er was.

Jammer genoeg is hij tamelijk jong omgekomen tijdens een tocht over de Himalaya. Maar één ding is zeker: Sundar liet ons een grote schat na.