Les over wierook

Wat je moet weten over wierook

Wierook betekent eigenlijk gewijde rook.

Het is de hars van een olibanumboom, die lekker ruikt. Lekker? Sommigen vinden het wel lekker en anderen niet. Het land Libanon dankt er zelfs zijn naam aan. Laat van het woord Olibanum maar eens de o weg. Zie je wel? Wierook moet smeulen, een beetje branden.

 

Veel godsdiensten gebruiken wierook om de goden gunstig te stemmen. Ook in de New Age beweging zie je het. Nu komt het meestal uit India, Tibet of Japan. Je kunt het in allerlei winkels kopen, meestal als stokjes. Wierook wordt gebruikt in Katholieke kerken, maar ook wel in huis. Er zijn in Nederland veel wierooksoorten te koop.

In Zuid-Arabië wordt wierook vaak gebrand tijdens een gezellig samenzijn. Zolang de wierook smeult, is de gast welkom. Is deze niet meer ruikbaar, dan is het moment van afscheid aangebroken.

 
 

 

 


In het Christendom vinden we het wierookbranden terug bij de Katholieke Kerk en de Oosters Orthodoxe kerk. De priester loopt met een wierookvat en slingert het heen en weer om de geur te verspreiden.

 

Protestanten gebruiken geen wierook.

 

 

Is wierook branden gevaarlijk?

Voor je lichaam? Soms. Wierook branden is niet gezond. Het kan kanker veroorzaken als je er veel mee te maken krijgt. En voor mensen met astma is het ook slecht.

Voor je ziel en je geest?

Als je het gewoon brandt als een lekker luchtje niet, maar in Jesaja 66:3 staat een waarschuwing: Als je wierook brandt en tegelijkertijd een afgod looft, dan is God echt boos. Dus wees op je hoede bij mensen die niet in Jezus geloven. Bij de Katholieken is het een ritueel. Zij houden ook van Jezus.

 

In de bijbel wordt ook wierook gebrand. Vooral bij de tabernakel en de tempel.

Het is een reukoffer. Het staat eigenlijk voor gebed, dat naar de hemel stijgt.

De wijzen uit het oosten gaven Jezus als cadeautje wierook (mirre en goud). Wat is daarvan de betekenis?

Die wierook zal wel verkocht zijn, want het was nogal duur. De betekenis is dat Jezus een heel bijzonder koningskind was. 

 

Waarom werden in de bijbel de wierookaltaren omgehakt?

Ja, koning Asa deed dat, (2 Kronieken 14:5) en Josia (2 Kronieken 34:4)  Dat waren altaren voor afgoden, waarop wierook werd gebrand. Jesaja profeteert er ook over. (Jesaja 29:7). Die afgoden waren slecht. Er werden ook kinderen geofferd.

 

Vindt God zelf wierook een lekker luchtje?

Wierook bedekt de vieze zweetlucht en de stank die mensen met zich meedragen. Het is een soort deodorant zal ik maar zeggen. Dus als je bij God met een schaal wierook komt, dan geef je te kennen dat je zelf onrein bent en je wilt hem een heerlijke geur brengen. Als je bidt in Jezus naam, dan breng je eigenlijk ook wierook, want Jezus’ bloed bedekt onze zonden.

 

Er is een liedje: ‘k Kom in uw heiligdom binnen. ‘t Voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng u een offer, een zoete geur.Vrucht van wat u deed in mij. (Opwekking 193)

Niemand mocht achter dat gordijn in de tempel (dat voorhangsel) komen, behalve de hogepriester eenmaal per jaar, maar toen Jezus stierf scheurde het midden door. God werd onze Vader en wij werden rein. Is dat niet geweldig? Dus kunnen we stellen:

DE GEBEDEN DER HEILIGEN ZIJN ALS EEN SCHAAL VOL REUKWERK VOOR GOD, DANKBAARHEID, LIEFDE, GEHOORZAAMHEID, EERBIED, RESPECT….