teksten leren     klik op de titel van een werkstuk

 

Nr.

werkstuk

trefwoorden

  

72

Laat de kinderen tot me komen en …..    

Tekst leren   Luc. 18:16 

73

Ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd.

Tekst leren   Ps. 52:10

74

Wie aan de arme geeft, zal geen gebrek lijden.    

Tekst leren   Spr. 28:27

67

‘k Stel mijn vertrouwen in de Heer mijn God.

Tekst leren    Hand. 16:31 (liedje)

69

Vertel alles wat God voor u heeft gedaan.

Tekst leren    Luc. 8:39

70

Ik was ziek en jullie bezochten mij.    

Tekst leren    Matt.25:36

71

Alles wat jullie gedaan hebbben voor …

Tekst leren    Matt.25:40

148

Mijn hulp komt van de Here, die ……………

Tekst leren    Psalm 121:2

149

Alles is mogelijk voor wie gelooft ………………….

Tekst leren    Marcus 9:23

 

 

97

Tekstkaartje  Ps. 71:6

Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven

90

Tekstkaartje  2 Kor. 5:17

Daarom ook is iemand die ιιn met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

91

Tekstkaartje  2 Kor. 6:17,18

 

Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.’

98

Tekstkaartje  Ps. 139:23,24

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

89

Tekstkaartje  1 Joh. 4:16

God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

96

Tekstkaartje  Matt. 4:19

Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

92

Tekstkaartje  Hebr. 13:1

Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

99

Tekstkaartje Rom. 12:21

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

94

Tekstkaartje  Joh. 11:25

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft….

95

Tekstkaartje  Lucas 12:34

Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

93

Tekstkaartje  Joh. 1:29

Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

100

Tekstkaartje  1 Sam. 3:9

Spreek Heer, uw dienaar luistert.

101

Tekstkaartje  1 Sam. 16:7

De mens kijkt naar het uiterlijk van een mens, maar de Heer kijkt naar het hart.

102

Tekstkaartje  Joh. 6:35

En Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens.

 

Veilig wonen bij God