Rebussen

 

nummer

oplossing

Rebus nr. 1

Johannes 14 : 6   Jezus is de weg de waarheid en het leven  

Rebus nr. 2

Jezus is de goede herder hij is bij mij in het donkere dal

Rebus nr. 3

Ik maak alle dingen nieuw

Rebus nr. 4

Leviticus 19 : 26  Gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen

Rebus nr. 5

Wij willen voor u bidden.

Rebus nr .6

Jezus de redder van de wereld werd al in het paradijs beloofd

Rebus nr. 7

Efeziërs 3 : 20   God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij vragen of bedenken   

Rebus nr. 8

Johannes 10 : 18   De vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf.

Rebus nr. 9

Psalm 50 : 15   Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden en je zult mij eren. 

Rebus nr.10

Psalm 23 : 4  Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.   

Rebus nr. 11

Ik ben naar Gods beeld gemaakt en heel kostbaar in zijn ogen.

Rebus nr .12

Matteüs  16: 21 Jezus maakte zijn leerlingen duidelijk dat Hij veel zou moeten lijden en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.

Rebus nr. 13

Geheime boodschap ontcijferen

Rebus nr. 14

De naam Mozes betekent….

Rebus nr. 15

Spreuken 1 : 8 - 9

Rebus nr. 16

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard

Rebus nr. 17

Romeinen  10 : 13      Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden.  

Rebus nr. 18

Matteüs 24 : 44  Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht

Rebus nr. 19

1 Johannes  5 : 13 – 15

Rebus nr. 20

Jesaja  52 : 7

Rebus nr. 21

Jesaja  53 : 4 – 8

Rebus nr. 22

Jesaja  53 : 4 - 8     Welke plaatjes …….

Rebus nr. 23

Matteüs  25 : 1 – 36

Rebus nr. 24

Psalm 18

Rebus nr. 25

Psalm 139   gedeeltes

Rebus nr. 26

Psalm 143 : 8 - 12

Rebus nr. 27

Romeinen 3 : 22 - 26

Rebus nr. 28

Romeinen 8 : 31 - 39

Rebus nr. 29

Openbaring  21 : 1 - 8