Elk onderstaand programma bevat 6 lessen. Eén les per week.

 

Werkwijze

Klikt u bijvoorbeeld op week1, dan ziet u alle lesitems van die week afzonderlijk.

Klikt u op de ernaast staande printversie, dan ziet u alle lesitems van die week in één document.

Printversie betekent hier niet, dat u rechtstreeks kunt printen.

Gebruik de Ctrl+A  Ctrl+C  en Ctrl+V methode voor al onze downloads.  Zie copyright.

 

Programma nr.1

God roept jou

Zes lessen over Gods roeping op het leven van een mens. Zacheüs, Samuel, Mozes, het dochtertje van Jaïrus, (twee lessen) en David.

Week 1

Printversie week 1

Week 2

Printversie week 2

Week 3

Printversie week 3

Week 4

Printversie week 4

Week 5

Printversie week 5

Week 6

Printversie week 6

 

 

Programma nr.2

Een miskleun

Zes lessen over dingen die mis zijn: doen wat God verboden heeft, jaloers zijn, voor jezelf leven, niet op God vertrouwen, jezelf beter achten dan de ander, occulte zaken. (Adam en Eva, Kaïn, de tien maagden, de twaalf verspieders, de farizeeër en de tollenaar, Saul)

Week 1

Printversie week 1

Week 2

Printversie week 2

Week 3

Printversie week 3

Week 4

Printversie week 4

Week 5

Printversie week 5

Week 6

Printversie week 6

 

Programma nr.3

Hoe moet je bidden?

Zes lessen over hoe we moeten bidden. In geloof, nederig, vormen van bidden (smeken, danken, voorbede), houding, wanneer, registreren/gedenken.

Week 1

Printversie week 1

Week 2

Printversie week 2

Week 3

Printversie week 3

Week 4

Printversie week 4

Week 5

Printversie week 5

Week 6

Printversie week 6

 

 

Programma nr. 4

Engelen

Zes lessen over engelen. Ze gaan over, verering, oordeel, aanbidding, verkondiging, bescherming en als dienende geesten in de gedaante van een mens.

Week 1

Printversie week 1

Week 2

Printversie week 2

Week 3

Printversie week 3

Week 4

Printversie week 4

Week 5

Printversie week 5

Week 6

Printversie week 6

 

 

Programma nr. 5

Hé, dat moet je mij doen!

Zes lessen over plaatsvervangend lijden

David, Jezus in Getsémané, Mijn beste vriend, Emmaüsgangers, Petrus vergeven, Je moet kiezen Joanne.

Week 1

Printversie week 1

Week 2

Printversie week 2

Week 3

Printversie week 3

Week 4

Printversie week 4

Week 5

Printversie week 5

Week 6

Printversie week 6