Programma Nr.5  Week 4  Hé, dat moet je mij doen! 

Geschreven door Josine de Jong (zie Bijbelverhalen.nl)

Lezen uit de bijbel     week 4

 

Johannes 20:1-10

 

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald.

Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’

Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf.

Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.

Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.

Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken,

en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek.

Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.

Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.

10 De leerlingen gingen terug naar huis.

 

Verklaring:

Linnen

een stof gemaakt uit vlas

 

uit de Schrift

Er was voorspeld door profeten dat de Messias zou lijden, sterven en opstaan. Ze kenden die teksten wel, maar begrepen niet dat het over Jezus ging. Ook had Jezus het hen al van te voren verteld, toch ging het hen er bij hen niet in.

 

 

 

Kringgesprek   week 4

 

 

Als er iets is wat jij zou kunnen vernietigen, wat zou jij dan vernietigen?

Wat zou er gebeuren als de dood er niet meer was?

De dood wordt wel de allerlaatste vijand genoemd. Hoe weten we dat Jezus die vernietigd heeft?

Kun je begrijpen dat er een oud paaslied is dat zegt: Nu jaagt de dood geen angst meer aan?

Door de zonde kwam de dood in het leven. Wat kwam er door Jezus?

Nog steeds gaan er mensen dood en worden begraven of gecremeerd. Is het dan wel waar dat Jezus ons eeuwig leven geeft?

Als alle mensen die in God geloven zullen opstaan uit de dood, is de aarde dan niet te klein? Of gaan we ergens anders heen? Ken je Johannes 14?

 

 

 

Verhaal  week 4

Ongeveer tien minuten

NT41 - O, nou snap ik het! (Verhaal van de Emmausgangers)

Geschreven door Josine de Jong (zie bijbelverhalen.nl)

 

 

Brwoem, brwoem, brrrrwoem!

Roffelende trommels, dreunende laarzen, vernederende blikken.

‘Uit de weg, Jood! … Breng deze spullen voor me naar de kazerne,…bukken, Jood!…’

Het goedgetrainde Romeinse leger terroriseert het volk van God. Hoge belasting betalen, slavendiensten doen… met de zweep voortgejaagd worden… Paarden, schilden, speren, zwaarden, …

En Israël zucht… en bidt. Ach, ze willen zo graag een eigen koning hebben, iemand die de Romeinen wegjaagt. Een koning die hen als een herder leidt, machtiger en wijzer dan Salomo. Ze worden al honderden jaren onderdrukt en de profeten hebben het voorspeld. Het staat in de oude boekrollen.

Onder andere Jeremia had voorspeld, dat er een koning uit het nageslacht van David zou komen, die een eerlijke regering zou brengen. Heel Israël fluistert erover. Stil maar, wacht maar, eens wordt alles beter, de Messias komt, want God heeft het ons beloofd!

 

Hoop is als een klein vlammetje in een kampvuur. Soms smeult het en soms laait het hoog op, nietsontziend en verterend. De laatste tijd ging het als een lopend vuurtje door het land: De MESSIAS IS GEKOMEN, het is Jezus van Nazaret.

Uit Nazaret? Kan daar dan iets goeds vandaan komen?

De Messias moet toch uit het geslacht van David zijn?

Ja, maar dat is hij ook en Hij werd in Betlehem geboren.

O!… Enne… is Hij zoals Jesaja zei, je weet wel, een vredevorst en een raadsman?

Absoluut. Hij opent blinde ogen en richt verlamden op!

Geweldig, dan zal er eindelijk een eind komen aan die laarzen die dreunend stampen…

Dan gaan we een fantastische en spannende toekomst tegemoet…

Dacht het volk, … hoopten de mensen….

 

Maar deze week. Als een bom was het ingeslagen, de boodschap: Jezus is opgepakt, veroordeeld, gekruisigd en zelfs al begraven! In één keer alle hoop de bodem ingestampt!

O God, wees ons genadig. Wat nou?

 

Er lopen twee volgelingen van Jezus over de weg van Jeruzalem naar Emmaus, een afstand van ongeveer elf kilometer, ze zijn druk aan het redeneren, springend over kuilen en stenen en

hun vaart wat afremmend op de dalende weg.

‘Hij was het wel!’roept Kleopas. ‘alles wat er over de Messias geschreven staat… het klopt precies…’

‘Maar, Kleopas, hoe kun je dat nou volhouden… Jezus is dood!’ roept de andere discipel met tranen in de ogen. ‘Hebben we ons dan zo vergist???

Even is het stil tussen hen. De stoere mannen willen voor elkaar niet weten hoeveel pijn het doet om terug te denken aan de gruwelijke dood van Jezus. Ze slikken hun verdriet weg.

…’En dat verhaal van die vrouwen dan… roept Kleopas, zich vastgrijpend aan een dun takje van een overhangende struik, ‘Die vrouwen van daarnet. Ze beweerden dat Jezus is opgestaan, althans.. dat had een engel hen gezegd…’

‘Ach man, vrouwen, je weet wel,… ze zijn gewoon hysterisch! …. ‘ zegt zijn vriend. ‘Dat kan toch niet. Het is al de derde dag!…. Was het maar waar!’ voegt hij er binnensmonds aan toe.

‘Nou, Maria is anders niet zo overdreven…’

‘Vergeet niet, Kleopas, het is haar zoon, hoor! Zoiets gaat niet in je kouwe kleren zitten…’

 

Na de bocht in de weg volgt een tamelijk vlak stuk. Ze gaan achter elkaar lopen, want een herder verspert de weg met zijn kudde, die voor het donker naar de kooi gebracht moet worden. Als ze de herder eindelijk gepasseerd zijn, neemt Kleopas de draad van het gesprek weer op. Maar tot zijn verbazing ziet hij dat er iemand bij gekomen is. Waar komt die man nou ineens vandaan? …

Goeiemiddag,..’ klinkt het vriendelijk, ‘Ik zie dat jullie ook die kant heengaan. Mag ik met u oplopen? Waar praten jullie over?’

Kleopas en zijn vriend staan pardoes stil. Nou ja, zeg… Waar praten jullie over. Over het laatste nieuws natuurlijk! Over dat waar heel Israël over praat… Is die man soms van een andere planeet? Hij komt toch ook uit de richting van Jeruzalem…

‘Bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem, die niet weet wat er deze dagen gebeurd is, meneer?’

‘Wat dan?’ vraagt de man.

‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriester en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop, dat hij het was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds alles gebeurd is.´

Schouderophalend en druk gebarend vervolgen ze hun weg, terwijl Kleopas´ vriend de vreemdeling bijpraat over de ongeloofwaardige verhalen van de vrouwen.

Maar die vreemdeling is echt geen dom persoon. Hij kent de Thora en de profeten op zijn duimpje. Hij blijkt een geleerde rabbijn te zijn, want hij spreekt met gezag.

´Hebt u zo weinig verstand,´durft hij zomaar te zeggen, ´bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in ALLES wat de profeten gezegd hebben?’

‘ALLES?’

‘Ja, ALLES! Eerst moet de Messias lijden en pas daarna kan hij een glorierijke koning worden! Jesaja schrijft…’

Het kleine vonkje hoop, dat ligt te smeulen in de harten van Jezus’ vrienden wordt een vlammetje, een vuurtje, een binnenbrandje, een laaiend vuur!! naar mate de rabbi hen aan de hand van de Thora en de Profeten uitlegt dat Jezus WEL de Messias is en dat Hij de dood moest overwinnen om de weg naar God voor ons allemaal begaanbaar te maken. O, nou snappen ze het. Ze kunnen wel dansen van vreugde om de schitterende logica van alles, maar… ze zijn er. Ze zijn in Emmaus en de rabbi moet verder. Nee, dat kan zo maar niet. Ze hebben nog zoveel vragen…

‘Alstublieft, meneer, blijf bij ons, het wordt al donker. U kunt toch niet in de nacht onderweg zijn? Kom alstublieft mee! Zo dringen ze aan.

En de man gaat mee.

 

Thuisgekomen belooft het een heerlijke avond te worden. Brood, wijn, kaas, vruchten worden op tafel gezet en iedereen gaat aanliggen, heerlijk ontspannen.

‘Wilt u voor het eten bidden, rabbi?’ wordt er gevraagd.

De rabbi neemt het brood, breekt het in drie stukken en dankt er voor…. De olielamp schijnt op zijn vriendelijke gezicht en op zijn handen!

LITTEKENS? …

Ze springen overeind. LITTEKENS? Ineens dringt het tot hen door. Ze schreeuwen het uit: ‘Jezus, Meester, U bent het!! Hoe is het mogelijk?’

Maar Jezus is weg. Weg? Ja, zomaar weer verdwenen. Ze kijken naar de lege plaats en dan naar elkaar…

‘Hij was het echt, Kleopas!’

Ja, vriend, daarom brandde ons hart toen we met hem onderweg waren.’

 

In Jeruzalem zijn de elf discipelen en alle andere vrienden en vriendinnen van Jezus bij elkaar. Plotseling stormen Kleopas en zijn vriend naar binnen. Ze schreeuwen van opwinding. Nadat Jezus bij hen aan tafel was verdwenen zijn ze er als de wind vandoor gegaan om het aan de anderen te vertellen.

‘Jezus leeft, we hebben hem gezien!’

Opgewonden vertellen ze wat er onderweg gebeurd is en hoe Jezus zich aan hen kenbaar gemaakt heeft door het breken van het brood.

En raadt eens wat er gebeurt? Terwijl ze nog aan het vertellen zijn komt Jezus zelf in hun midden en zegt: ‘Vrede zij jullie!’

Wat een fantastische belevenis. Jezus is de van God gezonden Messias, zoals lang geleden was voorspeld. Eindelijk snappen ze het.

 

 

Eerbied week 4   Ongeveer vijf minuten

Wat een feest, lieve Heer, dat u ons eeuwig leven geeft. U belooft ons dat we in het huis van de Vader mogen komen.

De mensen rondom ons vieren feest met eitjes en paashazen, maar wij hebben een veel mooier feest. De dood is verslagen!

Wij vragen u, lieve Jezus dat we zullen begrijpen wat u ons wil zeggen. Open onze ogen zoals bij de Emmaüsgangers.

U betekent heel veel voor ons. We kunnen altijd en overal met u praten. U zult ons nooit verlaten. U bent onze beste vriend. Amen .

 

 

 

 

Opdracht   week 4

Ongeveer tien minuten

 

Trucje met de tennisballen

 

Nodig: een lange vaas, (misschien twee) het liefst met een smalle hals en een bolle onderkant.

Tennisballen: geverfd in verschillende kleuren.

Water.

 

Bedoeling: Te laten zien dat zonde in je leven verdwijnt als Jezus je reinigt.

 

Het water is het symbool van Jezus’ reiniging en de tennisballen van de zonden.

Vertel bij elke tennisbal wat ermee bedoeld wordt en hoe het je leven kan beïnvloeden. Zeg: Bij ieder van ons zitten er zulke dingen in het hart. Maar het is de bedoeling dat we fris zuiver water in ons hebben, dat dorstige mensen van hun dorst af helpt. Dat je ogen weer laat stralen en je weer lekker fit maakt.

 

Groen - jaloersheid

Zwart - toverij

Rood - boosheid

Geel - hoogmoed

Bruin - vieze woorden

Blauw - chagrijn. Enz.

 

Als alle ballen in de vaas zitten giet je water in de fles., De ballen komen dan vanzelf bovendrijven en floepen uit de vaas.

Even oefenen thuis voordat je het doet.

 

# of kleurplaat 078 De kloof

 

 

 

 

 

 

 

Tekst     week 4

 

 

 

 

 

Tekstkaartjes bij Johannes 11:25

 

 

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft… Joh.11:25.

 

 

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft… Joh.11:25.

 

 

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft… Joh.11:25.

 

 

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft… Joh.11:25.

 

 

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft… Joh.11:25.

 

 

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft… Joh.11:25.

 

 

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft… Joh.11:25.

 

 

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft… Joh.11:25.

 

 

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft… Joh.11:25.

 

 

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft… Joh.11:25.

 

 

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft… Joh.11:25.

 

 

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft… Joh.11:25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit   week 4

Ongeveer 15 minuten 

Deze week kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

 

Spel 15     Een Bijbels persoon voorstellen.

 

Je prikt iemand een kaartje met een Bijbelse naam op de rug.

Dit kind moet raden wie hij/zij voorstelt. Ze mag om de beurt aan twee groepen vragen stellen.

Bijv. Oude Testament of Nieuwe? …Man of vrouw? … Ben ik een visser? Antwoord: Ja… enz.

Zodra iemand als antwoord nee krijgt, is de andere groep aan de beurt..

Een paar suggesties: Eva, Abraham, David, Daniël, Petrus, Maria, Johannes de Doper, enz.

 

# Spel 25     Vul thermometers in.

Hier zijn vijf thermometers om te controleren hoe warm je voor Jezus bent. 

  1. Met Hem praten. Schat eens in hoe vaak je dat doet, kleur dan in.
  2. Geld geven aan Hem. Bidden voor zendelingen. Doe je dat niet, of weinig of vaak.
  3. Dingen voor Hem doen, zoals je moeder helpen met de afwas, enzovoorts. Vul eens in.
  4. Bidden en bijbellezen. Elke dag of nooit… soms?
  5. Naar de kerk, kinderdienst of bijbelclub gaan. Ben je er altijd?

 

             

     praten              geven              doen            bidden          gemeente

Dit papiertje is eigenlijk alleen maar voor jezelf. Als je wilt kun je er samen over praten.

Het is niet om op te scheppen, maar om erover na te denken. Jezus was zo dol op jou, dat Hij voor je stierf. Dat deed gloeiende pijn!

 

# of: Bemoedigingsdoosje  Werkje 122.

 

#

 

 

 

Bemoedigingsdoosje

Voor een zieke, een vriendje, je moeder of opa. Of misschien… voor jezelf.

Kleur de bloemetjes. Knip het doosje uit.

Vouw op de stippellijntjes. ( Evt. eerst ritsen)

Doe een lekker snoepje in het doosje.

Doe lijm op de omvouwlipjes en sluit het doosje.

Je kunt het doosje ook ophangen, dan moet je een lintje meeplakken bij de puntjes. 

 

 

 

 

Quiz      week 4

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina 

 

 

Vragen

 

Antwoorden

1

Is Jezus zo maar toevallig op een keer op aarde gekomen?

1

 Het huis van mijn Vader. 

2

 De jaartelling is bij Jezus begonnen, wat zegt ons dat?

2

Nee, het was heel nauwkeurig voorspeld.

3

Hoe noemt Jezus de hemel?

3

 Nee, het is de gedenkdag van Jezus’ kruisiging.

4

Hoe kom je in het huis van de Vader?

4

Dat Jezus’ geboorte erg belangrijk is.  

5

Waarom wordt Jezus de tweede Adam genoemd? 

5

 Emmaüs

6

Waar woonden de Emmaüsgangers?

6

Om aan iedereen te vertellen dat Jezus leeft. 

7

Waarom renden ze zo hard terug naar Jeruzalem? 

7

 Jezus is de weg.

8

 Wie helpt je om de bijbel te begrijpen?

8

Kerst, Pasen, hemelvaart, Pinksteren

9

Wat zijn de vier grote feesten van de Christenen? 

9

 De heilige Geest

10

 Is Goede Vrijdag dan geen feest?

10

Door Adam kwam de zonde in de wereld, door Jezus de redding.

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1- 2    2- 4    3-1    4- 7    5- 10   6-5    7- 6   8- 9   9-8     10- 3

 

 

Video    week 4

 

Boekjes:

Als Jezus nou eens

Drippy en Droppie.