Programma Nr.5  Week 2 Hé, dat moet je mij doen!

Geschreven door Josine de Jong (zie Bijbelverhalen.nl)

Lezen uit de bijbel     week 2

Johannes 18

 

Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen.

Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen.

Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns.

Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’

Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond.

Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond.

Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer zeiden ze: ‘Jezus uit Nazaret.’

‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’

Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’

 

Verklaring:

Daar liep hij een olijfgaard in

Ze sliepen dus buiten in een boomgaard.  

 

een cohort

een afdeling

 

Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren

Hieruit blijkt zijn goddelijkheid. Als hij het dan precies wist, waarom vluchtte hij dan niet? Hij wilde voor ons de strijd met de duivel aangaan.

 

‘Ik ben het,’

Dat is niet zomaar een uitspraak. Eigenlijk zei hij: IK BEN en dat is de Godsnaam. (Jhwh, Jahweh of Jehova) Daarom vielen de soldaten dan ook van schrik om. Je moet rekenen het was donker en ze waren erg bijgelovig. Als ze dan ineens horen zeggen: Ik ben God, dan schrokken ze zich bijna dood.

 

Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’

Dit is wel bijna de allermooiste zin uit de bijbel.

Jezus neemt het voor ons op. Hé, dat moet je mij doen!

 

Kringgesprek   week 2

 

Wat vind je van verraders

Heb je zelf wel eens iemand verraden?

Is er verschil tussen verraden en verklikken?

Er is in Nederland een officiële kliklijn. Daar kun je anoniem iemand aangeven die een misdaad heeft gepleegd, wat vind je daarvan? Waarom moet het anoniem?

Moet je slechte dingen melden en is het dan geen verraden?

Had Judas er belang bij dat hij Jezus verraadde?

Judas was toch een vriend van Jezus, hoe komt het dan dat hij hem ging verraden?

 

 

   

Verhaal  week 2

Ongeveer tien minuten

Laat hen dan gaan

NT55 (geschreven door Josine de Jong)

 

Klikklak klikklak. Rinkedekinkel.

Door de donkere straten van Jeruzalem marcheert een legertje tempelpolitie. Daar waar de maan de straatjes binnendringt glimmen grijze helmen en scherpe speerpunten. Licht, donker, licht donker. Zwaarden, fakkels, harnassen…

De slapende bewoners van de stad op hun dunne matrassen horen het wel. Sommigen staan op en gluren door een kiertje van de deur of vanachter een gordijn. Waar gaan die soldaten naar toe?

Een gure wind blaast door de steegjes en door de kieren van deuren en ramen. Rillend kruipen de mensen weer onder hun dunne dekens. Dit belooft niet veel goeds.

Sommigen weten wel waar de schoen wringt. Het is Pesachfeest en rabbi Jezus is in Jeruzalem. De vele confrontaties tussen hem en de schriftgeleerden worden dagelijks uitgebreid besproken in de werkplaatsen en huizen van de mensen.

 

In een olijvenboomgaard aan de overkant van de beek Kidron liggen negen mannen lekker te slapen. Het zijn discipelen van Jezus. Ze hebben hun jassen strak om zich heen getrokken en beschutting gezocht onder wat struikgewas. De olijfbomen steken hun kromme kronkelige takken naar de hemel alsof ze hen willen beschermen. Een enkeling draait zich onrustig om, mompelt wat in zijn slaap.

Maar kijk, daar, een eindje verder zijn nog drie mannen, Petrus, Jakobus en Johannes. Ze zitten met hun rug tegen een boom, hun handen gevouwen in gebed, hun ogen gesloten. Bidden ze? Aan hun gebedsdoeken te zien wel, maar aan het knikkebollen kun je merken dat ze ingedut zijn. Maar dat mag niet! Dit kan echt niet. Die discipelen zijn namelijk Jezus’ dekking in de rug. Zijn gebedsdekking. Daarvoor zijn ze uitgezocht. Dat heeft de meester hen gevraagd.

‘Bid met me mee,’ zei hij. ‘Ik ga een eindje verderop met mijn Vader praten.’

 

Jezus voelt zich onrustig en angstig. Hij weet wat hem te wachten staat. Gevangenneming, marteling en tenslotte kruisiging. Er staat hem een zware tijd te wachten. De discipelen zien hem wankelend weglopen. Ze weten niet goed wat er aan de hand is. Jezus heeft het tijdens de maaltijd wel over zijn lijden en sterven gehad, maar ze hadden er maar weinig van begrepen.  

 

‘O Vader, als het mogelijk is…, ik ben doodsbang… Vader, laat het  niet gebeuren.’

Jezus ligt geknield op de harde grond. Zijn knieën en armen doen pijn, maar dat voelt hij niet door de grote angst, die zijn hart samenknijpt. Ja echt!

Al die verhalen die jij hebt gehoord over Jezus, die zieken beter maakt en die iedereen het juiste antwoord kan geven… hij is ook mens. Hij heeft een lichaam, dat pijn kan lijden. Hij heeft een ziel die keuzes moet maken net als wij.

Lijden of vluchten. Dat is de vraag.

Er staan belangrijke dingen op het spel. Als Jezus niet de redder van de wereld wordt, dan is er niemand. Dan zijn we allemaal verloren.

 

Grote zweetdruppels vallen langs Jezus’ kin op de grond, waar ze in het licht van de maan rode bloeddruppels lijken…

‘Vader, o Vader…ik wil wel, maar… ik voel me zo zwak. Alstublieft, hoeft het niet…!’

Eigenlijk, als je het goed bekijkt, wordt hier een gevecht geleverd. Gaat Jezus voor zijn eigen welzijn of zal hij de mensheid redden? Traag strijken de minuten voorbij.

Het lijkt of heel de schepping de adem inhoudt.

Tenslotte geeft Jezus zich over aan Gods wil, hoe moeilijk dat ook is.

 

De soldaten zijn inmiddels door het hek de olijftuin binnen gemarcheerd.

‘’ Hé, ho! Wat is er aan de hand?’

De slapende discipelen zijn meteen klaar wakker. Petrus, agressief mannetje, trekt zijn zwaard om Jezus te redden. Hij hakt in het rond en slaat wams! het oor van een soldaat eraf. Gelukkig ziet Jezus de soldaat niet als vijand. Hij geneest het oor en geeft Petrus een vermaning.

Dan richt hij zich tot de officier.

‘Wie moeten jullie eigenlijk hebben?’

Jezus van Nazaret!’ snauwt de officier.

‘Dat ben ik!’ zegt Jezus, ‘Als jullie mij zoeken, laat mijn discipelen dan gaan.’

Wow! Stoer zeg!

 

De woorden blijven even hangen in de lucht en zweven dan naar de sterren en de verre planeten. Ze zweven naar alle werelddelen, over alle heuvels en bergen, over zee en land. Ook alle eeuwen door totdat zelfs jij ze kunt horen.

‘Neem mij maar en laat hen gaan.’

 

Die nacht horen de inwoners van Jeruzalem de soldaten weer langskomen.

De enkeling die naar buiten kijkt ziet dat ze één arrestant meevoeren, iemand die geen kip kwaad doet, maar die het opneemt voor zijn mensen.

 

 

 

Eerbied week 2   Ongeveer vijf minuten

 

Hoe meer ik van u leer, Jezus, hoe meer ik u bewonder. U had kunnen vluchten maar deed het niet.

Als ik ooit iemand heb verraden of verklikt om er zelf beter van te worden, vergeef het mij dan.

Wilt u geven dat misdadigers worden gepakt en dat onschuldigen worden vrijgelaten, Heer.

Geef dat we altijd een schoon geweten kunnen hebben tegenover u, Vader. Oprecht en eerlijk. Amen.

 

 

Opdracht   week 2

Ongeveer tien minuten

 

 

Vrienden Warmtemeter

 

Naam van je vriend/in

 

 

 

 

 

1. Je weet van elkaar waar je woont.

 

11. Je praat samen wel eens over geloof.

 

2. Je kent elkaars ouders?

 

12. Hij/zij kan goed luisteren naar jouw verhaal.

 

3. Je deelt je geheimen met elkaar

 

13. Je bent het niet altijd met hem/haar eens, maar dat vindt hij/zij niet erg.

 

4. Je stuurt elkaar wel eens een berichtje/sms-je?

 

14. Je kunt samen lachen

 

5. Je ziet een goede eigenschap in de ander

 

15.Je kunt samen huilen

 

6. Hij/zij heeft je wel eens bedrogen?

… drie hartjes gaan eraf

 

16. Die vriend/vriendin denkt ook aan wat jij graag zou willen.

 

7. Je weet van elkaar wat je later wil worden.

 

17.Welke handeling van hem/haar zou je niet willen overnemen?

Goed zo! Je bent ook kritisch, daarom

 

8. Je weet welk  spel hij/zij leuk vindt.

 

18. Je kent elkaars smaak voor kleren

 

9. Je gaat dagelijks met elkaar om.

 

19. De liefde komt van één kant.

Twee hartjes eraf.

 

10. Je weet van elkaar welk tv programma je leuk vindt.

 

20. Je kunt elkaar vergeven

 

 

Score: 30 de thermometer van jullie vriendschap staat op rood: Toppie! Wees zuinig op die vriendschap. Die komt zelden voor.

Score van 29 tot 26 Vriendschapskleur Oranje

Score van 25 tot 22 Vriendschapskleur Geel

Score van 22 tot 19 Vriendschapskleur Groen

Score van 19 tot 16 Vriendschapskleur blauw

Score van 16 tot 13 Vriendschapskleur indigo

Score van 13 tot 10 Vriendschapskleur violet.

Score van 10 tot 0 Koele kikker vriendschap.

 

Alle kleuren van de regenboog. Je kunt ook aan de hand van bovenstaande lijst werken aan je vriendschap.

Welk puntje kan beter? Doe de test later nog eens. Je kunt ook voor meerdere vriendin/vriendinnen een score bepalen. Zo werk je aan een leuke vriendenkring. Dat is waardevol voor je eigen geluk

Opmerking: Kun je ook nagaan welke score Jezus en zijn vrienden hadden?

 

 

Tekst     week 2

 

 

Mijn leven hier op aarde leef ik

in het geloof in de Zoon van God,

die mij heeft liefgehad

en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Gal. 2:20

 

Deze tekst kun je in een kruisvorm leggen.  Neem vier stroken en plak elke zin op een strook. De strook naar beneden moet natuurlijk 2 x zo lang zijn.  Terwijl je de tekst opzegt, leg je het kruis neer.

 

  

 

 

 

Activiteit   week 2

Ongeveer 15 minuten 

Deze week kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

 

Letterspel

Geef elk kind een papiertje. Prik een letter uit de krant met een speld.

Ze moeten zoveel mogelijk woorden opschrijven die met dit verhaal te maken hebben met die letter.

Hebben ze het woord alleen dan krijgen ze tien punten.

Hebben ze het met iemand anders, dan krijgen ze vijf punten.

Hebben ze het met meer kinderen dan krijgen ze twee punten.

Tel na afloop de punten.

 

Spel 54 De vragenzak 

Schrijf een aantal vragen op briefjes en maak die vast aan een klein cadeautje of een snoepje.  Stop die in een zak of doos.

Laat de zak of doos rondgaan.

Laat muziek horen of zing/speel zelf een liedje. Als je plotseling stopt moet het kind dat de doos/zak in de handen heeft een vraag beantwoorden.

Als het antwoord goed is mag het kind het cadeautje/snoepje houden. Zo niet, dan gaat het weer terug in de doos/zak.

 

Voeldoos

Voorbereiding:

Neem een schoenendoos. Beplak hem leuk. Maak een gat in de zijkant, zodat je hand erdoor kan. Plak achter dat gat een afgeknipte sok. Doe allerlei dingen in de doos.

 

Gebruik:

Om de beurt mogen de kinderen een ding voelen en zeggen wat het is. Als het goed is mag het eruit gehaald worden. Ze moeten vertellen wat dat ding met de boodschap van pasen te maken heeft.

 

Dingen om in de voeldoos te doen:

Grote spijker.

Een takje van de Christusdoorn (plant. De rode bloemblaadjes lijken net bloeddruppeltjes)

Kruisje

Slang (de duivel is verslagen)

Appel (De mens zondigde, maar Jezus kwam om de zonde te betalen)

Duifje (vrede)

Geldstuk (Judas verkocht Jezus voor 30 zilverstukken)

Kroontje (Jezus is koning)

Trompetje (aan iedereen vertellen)

Zakdoek (tranen drogen)

Maantje (nacht)

Zaklantaarn (licht)

Helm (een kleintje van playmobiel,  soldaten)

Zwaard (ook van playmobiel)

Enz.

 

 

 

Quiz      week 2

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina 

 

 

Vragen

 

Antwoorden

1

 Wie heeft Jezus verraden?

1

 Een engel uit de hemel

2

 Hoe heette de tuin waar Jezus werd gevangengenomen?

2

 Dan zouden minder mensen het merken.

3

 Wie heeft Jezus getroost?

3

 Neem mij en laat hen gaan.

4

 Wat zei Jezus toen ze hem wilden pakken?

4

 Jezus is onze plaatsvervanger. Nu kunnen wij weer vrede met God krijgen.

5

 Wat gebeurde er toen Jezus zei: Ik ben het.

5

 Hij was zonder zonden.

6

 Waarom werd Jezus in de nacht opgepakt?

6

 Getsemane

7

 Wat deed Jezus voor kwaads, dat hij werd gearresteerd?

7

 Ja, hij koos ervoor om Gods wil te doen.

8

 Had Jezus een keus om weg te lopen?

8

 niets

9

 Wat hebben wij eraan dat Jezus stierf?

9

 Judas

10

 Waarom kon Jezus onze plaatsvervanger zijn?

10

  De soldaten vielen om.

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1-9     2-6     3-1    4-3     5-10    6-2    7-8    8-7    9-4     10-5

 

 

Video    week 2

 

 Het geschenk van het Opperhoofd. Boekjes diversen.