Programma Nr.4  Week 5       Engelen 

Geschreven door Josine de Jong (zie Bijbelverhalen.nl)

 

Lezen uit de bijbel     week 5

 Dit is een uitspraak van Jezus.

Mat. 18:10

 

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten.

Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.

 

Verklaring:

Geringen dat zijn kinderen en eenvoudige mensen.

 

Onophoudelijk

Dat wil zeggen voortdurend op elk moment van de dag. Dus God heeft een extra hulplijntje uitgezet naar ons.

 

Gelaat

Dat wil zeggen, dat de lijn altijd open is naar God. Hij kijkt niet een andere kant op als er iets met jou gebeurt.

Gods telefoonlijn is nooit in gesprek. Hij houdt je extra goed in de gaten.

 

 

Kringgesprek   week 5

 

 Heb je wel eens bescherming nodig? Wanneer dan?

Voel je je veilig als je een gsm bij je hebt?

Voel je je veilig in een groep?

Er zijn verschillende beschermers. Welke heb je het meest aan? Brandweer, politie, leraar, vader of moeder, grotere broer of zus, vrienden?

Bescherm je anderen wel eens?

Heb je een idee dat er engelen om je heen zijn die je beschermen?

Sommige kinderen nemen een mes of een ander wapen mee als ze over straat gaan. Vind je dat een goede bescherming? Waarom wel/niet?

 

 

 

Verhaal  week 5 Ongeveer tien minuten

 

NT35 - DE DISCIPELEN BEVRIJD

Geschreven door Josine de Jong (zie bijbelverhalen.nl)

 

 

Het is warm, erg warm in Jeruzalem. Bijna iedereen doet een middagslaapje ergens in de schaduw. Het Tempelplein ligt er verlaten bij. Verlaten? Niet helemaal.

Daar in de Zuilengang van Salomo, de koelste plek van de Tempel, is nog een aantal mensen bijeen. Zij doen geen middagslaapje. Het zijn de vrienden van Jezus. Petrus is er en Johannes... Ze delen brood en water uit aan een paar hongerige, doodarme mensen. En straks zal Matteüs een mooi verhaal vertellen van wat Jezus leerde en deed. Wat geweldig, dat de leerlingen van Jezus precies zo doen zoals Hij het hun geleerd heeft.

 

In één van de bijgebouwen staat de Hogepriester. Hij zet zijn mooie witte tulband op. Er zit een gouden band omheen.

'Heilig voor de Here.' staat daarin gegraveerd.

Maar of deze Hogepriester nou wel zo heilig is...

Het is dezelfde Hogepriester die Jezus heeft laten kruisigen.

En ook Jezus' volgelingen haat hij uit het diepst van zijn hart.

Kijk, daar wordt het gordijn opzijgeschoven. Drie wetgeleerden stappen binnen.

'Sjalom, Annas,' zeggen ze met een buiging, 'Hebt u het al gehoord. Die gabbers van Jezus staan weer in de tempel. Ze blijven het volk leren dat Jezus de Messias is. We moeten er een eind aan maken.'

'Roep de officier van de Tempelpolitie!' zegt Annas boos. 'We gaan eens even flink actie ondernemen!'

 

Door de Gouden Poort lopen drie armoedig geklede kinderen. De oudste, een jongen van een jaar of tien, draagt een klein meisje op zijn rug. Zijn zusje houdt stevig de punt van zijn jas vast.

'Loop nou door, Zena,' zegt de jongen.

'Kijk, daar moeten we zijn, bij die pilaren. Dat heeft de waterverkoper gezegd.'

'Ik heb zo'n honger!' klaagt Zena.

Het meisje op de rug kreunt. Het heeft koorts. Mika, de grote jongen voelt de warmte van haar lijfje door zijn dunne jas heen stralen. Hij versnelt zijn pas. Zena sloft vermoeid mee. Ach, ze hebben ook al zo lang gelopen. De drie kinderen, afkomstig uit een dorpje in de buurt, zijn met hun zieke zusje op weg naar de apostelen.

'Uit de weg! Zoon van een hond!' hoort hij plotseling tegen zich schreeuwen. Mika springt verschrikt opzij. O, kijk, daar komt de Hogepriester aan. Tempelpolitie omringt hem.

Vol ontzag kijkt hij hem na. Waar zou die allerbelangrijkste man naar toe gaan? Annas gaat naar de Jezusmensen. Alle apostelen worden gearresteerd. Wat erg! Nu is het feest voorbij. Tranen schieten in Mika's ogen. Hoe moet het nou met zijn zieke zusje?

'Here God, help ons toch, alstublieft!' bidt hij zacht.

 

'O Here, help ons toch, alstublieft!' bidden ook de apostelen.

Ze zitten in de vieze gevangenis. Het stinkt er naar schimmel en urine. Een kakkerlak loopt over de muur. Wie zal nu het werk van Jezus voortzetten? Zullen ze nu allemaal gekruisigd worden?

Langzaam wordt het nacht. Hun fluisterende stemmen verstommen. Ze vallen in slaap op de bank, dicht tegen elkaar aangekropen voor de kou.

 

Duizenden sterren stralen aan de hemel. De maan stuurt een straaltje door het raam van het huis van de Hogepriester. Die slaapt onrustig. Hij droomt van een rare koning die hem wil pakken. O, dat komt vast en zeker door de gebeurtenissen van die middag. De maan schijnt ook door de tralies van de gevangenis. Daar slapen de apostelen tegen elkaar aangeleund in de koude cel. Zij hebben vredige dromen.

Een klein olielampje flakkert door de tocht van de deur.

Er komt iemand de cel binnen.

'Opstaan, mannen!' klinkt het helder en klaar.

De vrienden van Jezus schrikken wakker. Opstaan?  Nu, in de nacht? Vlug graaien ze hun sandalen bij elkaar. De mantels worden omgegespt en dan lopen ze nog slaapdronken, achter de man aan die hen riep. Moeten ze verhoord worden?... Gemarteld misschien? Ze durven geen woord met elkaar te wisselen, bang dat de soldaat boos wordt.

Een ding is wel vreemd. De gevangenisdeuren gaan zomaar open. Waarom gebruikt die soldaat geen sleutels? En waar is de wacht?

Even later staan ze op straat. De koele nachtlucht slaat fris tegen hun gezicht. De soldaat keert zich om en glimlacht. Hij is beslist geen kwaaie.

'Ga terug naar de Tempel,' zegt hij, 'Daar is nog veel werk te doen.'

Terug naar de Tempel? Zijn ze dan vrij?

Ze roepen door elkaar heen.

Als ze nog wat aan de soldaat willen vragen, is hij verdwenen.

'Een engel!' zegt Tomas verbaasd. 'Volgens mij was dat...'

'Een engel van God, die ons bevrijdde!' roepen ze nu allemaal dooreen. Ze kunnen het haast niet geloven.

 

Even later lopen ze weer op het Tempelplein. De opkomende zon kleurt de hemel prachtig rood en oranje. Het is net alsof de hemel mee wil doen met het feest, dat weer gaat beginnen.

De drie kinderen, die in een donker hoekje bij de poort liggen te slapen worden wakker van het gepraat. Wat zijn ze blij. Daar zijn de Jezus mensen weer. God heeft hun gebed verhoord. Met zijn zieke zusje op de arm en Zena aan de hand, loopt Mika naar Petrus toe. En Petrus bidt voor haar in de naam van Jezus. Meer en meer mensen komen eraan. Ze dragen zieken mee op veldbedden en matrassen...

 

De soldaten kijken wel op hun neus als ze merken dat alle gevangenen weg zijn. Hoe is dat nou mogelijk? De Hogepriester laat iedereen streng ondervragen. Hij is witheet als hij hoort dat die gabbers van Jezus gewoon weer op het Tempelplein staan. Ja, niets kan het feest van God tegenhouden, geen boze woorden, geen gevangenismuren, geen geselslagen, niets!

Het feest gaat gewoon door tot nu toe.

 

 

 

 

 

 Eerbied week 5    Ongeveer vijf minuten

 Dank u wel Jezus dat u in de benauwdheid bij mij zal zijn.

U kent mijn naam. U weet alles van mij. Ik geloof dat u mij zult antwoorden als ik tot u roep.

  Jezus u hebt zelf gezegd dat onze engelen in de hemel direct het aangezicht van God zien. Omdat we jong zijn en afhankelijk zult u ons extra beschermen.

Soms ben ik wel eens ongehoorzaam, maar als ik er aan denk wat u voor ons doet, dan wil ik u nog meer dienen. Amen.

 

 

 

 

Tekst     week 5   

 

Matt. 28:20

 

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

 

 

 

Kun je een aantal oude brillen/zonnebrillen bemachtigen? Laat de kinderen dan proberen om er doorheen de tekst te lezen. Of met één oog, of door hun wimpers, of door een gleufje, door een doorschijnend papiertje, met een muntje geklemd in één oogholte, door de vingers heen, ondersteboven, in de spiegel, door een vergrootglas.  

 

 

 

Opdracht week 5 Ongeveer tien minuten

 

Waartegen beschermen onderstaande dingen?

 

Een paraplu

 

 

Een zonnebril 

 

Een helm

 

 

Een engel

 

Een huis

 

 

 

Kun je er nog vijf bij verzinnen?

 

 

 

 Activiteit    week 5    Ongeveer 15 minuten 

 

 

Deze week kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

 

Doolhof:

 

 

 

Of: Objectles over zonde

Nodig:

* een klosje garen

* een voorbereid boekje. Neem een dun evangelie en plak er een scheermesje in, zodanig, dat één scherp kantje er aan de buitenkant bij de rug, bijna onzichtbaar uitkomt. Je kunt dan snijden met het boekje. Wees voorzichtig en gebruik het alleen zelf of onder streng toezicht

Les: Roep één van de kinderen naar voren, wind een paar draadjes om zijn pols en vraagt of hij los kan komen. Het gaat heel gemakkelijk.

Leg uit: Als je een biertje drinkt of een sigaretje rookt, kun je er nog makkelijk vanaf komen. Maar als je blijft drinken en roken, wat gebeurt er dan?

Wind nu weer garen draadjes om beide polsen, maar dit keer veel. Vraag: Kun je nu door trekken loskomen? Doe niet te fanatiek, want dan snijd je een wondje in je huid. Gaat het niet? Dan is er iemand nodig die jou losmaakt.

Neem het evangelie en snijd heel voorzichtig alle draadjes door. Het ‘Woord van God, de Heer Jezus alleen, kan je bevrijden. Begin niet aan iets verslavends, want je krijgt er later ontzettend veel spijt van.

Of: werkjes 014 Kwartetspel spelen.

 

Quiz      week 5

 

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina  

 

 

Vragen

 

Antwoorden

1

Wat deed de hogepriester en zijn partij met de discipelen?

1

 ‘s nachts

2

Wie opende de deuren van de gevangenis?

2

 Jezus

3

Wanneer deed die engel dat?

3

 Nee, het zijn knechten van God. God zelf houdt van ons.

4

Wat zei de engel?

4

  Nee, we bidden alleen tot Jezus.

5

Wat deden de discipelen?

5

Een engel

6

Wie is altijd met ons?

6

 Nee, er gebeuren dingen die niet leuk zijn, maar God brengt je veilig thuis in de hemel.

7

Houden engelen veel van ons?

7

Mensen moeten mee willen doen met het koninkrijk van God. 

8

Moeten we tot engelen bidden?

8

Gevangen zetten

9

Als er toch een ongeluk gebeurt, hebben de engelen dan niet goed opgelet?

9

 Ze gingen.

10

 Kan God niet zorgen dat er geen ziekte en oorlog is?

10

Ga naar de tempel en predik opnieuw

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1-8     2-5     3-1    4-10     5-9    6-2    7-3    8-4    9-6     10-7

 

 

Video    week 5

 

Boekjes: Daniel in de leeuwenkuil of Psalm 139.