Programma Nr.4  Week 1       Engelen 

Geschreven door Josine de Jong (zie Bijbelverhalen.nl)

 

Lezen uit de bijbel     week 1  Psalm 91: 9-16

U bent mijn toevlucht, HEER.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,  zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.

 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.

Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.

Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.

 ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen,

je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’

 

Verklaring:

Dit is geen toverspreuk tegen het kwaad. Veel meer is het een geloofsverklaring.

Want wat er ook gebeurt, het laatste woord is aan God.

 

 

Kringgesprek   week 1

 

 Maak een aantal kreten over engelen, doe ze in een doos.

De kinderen pakken om de beurt een kreet en geven hun mening erover.

 

Kreten:

Engelen hebben altijd vleugels.

Engelen zijn door God geschapen.

Engelen zijn eeuwig.

Als de mensen in de bijbel een engel zagen waren ze bang.

Soms verschijnen engelen in menselijke gedaante.

Het woord engel betekent boodschapper.

Mensen worden engelen na hun dood

Michaël en Gabriel waren belangrijke engelen.

Engelen weten alles.

Alle engelen zijn goed.

Toen de duivel in opstand kwam tegen God ging een derde van de engelen met hem mee.

Engelen beschermen de gelovigen.

 

Verhaal  week 1   Ongeveer tien minuten

Aishe en het engeltje

 

‘Mam, is dat niet schattig,’ roept Fleurtje als ze uit school komt.

Ze smijt haar tas naast de bank en ploft buiten adem neer. Haar moeder komt met sop aan haar handen uit de keuken lopen.

‘Wat is er gebeurd?’ vraagt ze nieuwsgierig. Fleur heeft een kleur van het rennen. Ze wil haar geheim zo graag aan moeder vertellen. Het gaat over haar allerbeste vriendin Aishe.

‘Mam, Aishe gelooft niet in Jezus, maar wel in engelen. Ze heeft een eigen engeltje zegt ze. Ze ziet het overal, als ze het roept. Op straat, in het bos, thuis in de badkamer. Het is een mooi lichtgevend schattig klein meisje. Ze heeft het voor me getekend. En mam…, het engeltje geeft haar ook raad. Ze kan er gewoon mee praten. Vorige week had het gezegd: Je krijgt een acht voor rekenen en het gebeurde nog ook. Is dat niet waanzinnig schattig? Ik ga Jezus ook om zo’n engeltje vragen.’

‘Dat zou ik maar even niet doen,’ antwoordt moeder nuchter. ‘Als jij de tafel vast wil dekken, dan zullen we er na het eten over doorpraten, oké?’

 

Maar van praten na het eten komt niets terecht, want ze krijgen een telefoontje van de buurvrouw van oma. Oma is onwel geworden en moeder moet er direct naar toe. Met een bezorgd hart vertrekt Fleur weer naar school.

Die middag kan ze haar gedachten niet bij haar werk houden. Ze zit te denken over het engeltje van Aisha en over oma die ziek is. Zou het engeltje ook kunnen zorgen voor oma? Zou het oma ook kunnen beschermen? Engelen leven toch dicht bij God?

Was er niet een psalm die over engelen ging? Ze had pas nog een tekst uit haar hoofd moeten leren voor de zondagsschool. Het was iets van: ‘Gods engelen waken over je waar je ook gaat.’  O ja, het was het psalm 91.

‘En Rome is de hoofdstad van… Fleur?’ vraagt de juf, die ijverig haar best doet om de hoofdsteden van Europa er in te stampen bij de kinderen.

Eh… Engeland.’ Fleur zegt maar gauw wat. De klas begint te grinniken. Ze had beter moeten opletten.

 

Na schooltijd rent Fleur gauw naar huis. Ze moet gewoon weten hoe het nu met oma is. Zou mam er al weer zijn?

‘Heer Jezus,’ bidt ze bezorgd, ‘wilt u alstublieft een engel bij oma’s bed zetten?’

Mamma is nog niet thuis, wel Toos, de werkster. Zou die wat van engelen weten?

Ja hoor. Toos kent nog een nachtgebedje met engeltjes van toen ze zelf nog kind was. Het gaat zo:

's Avonds als ik slapen ga volgen mij veertien engeltjes na…’

‘Hoeveel?’ roept Fleur verbaasd. ‘Veertien?  Ja, Toos weet het zeker. Ze zegt het hele versje op.
‘Twee aan mijn hoofdeind, twee aan mijn voeteneind, twee aan mijn rechterzij,
twee aan mijn linkerzij. Twee die mij dekken, twee die mij wekken, twee die mij leren
de weg des Heren.’

Tsjonge, dat is een mooi gedichtje. Zou Toos het soms voor Fleur op willen schrijven, dan kan mamma het ook lezen. En wat is dekken?

‘Dekken is toedekken,’ zegt Toos.

Fleur vindt dat maar vreemd. Ze dekt zichzelf altijd toe. Maar je weet nooit wat er gebeurt als je het niet zelf doet. Dat moet ze eens uit proberen. Eigenlijk vindt Fleur het wel een beetje veel worden. Zoveel engelen in een klein kamertje.

 

Om vijf uur komt mamma thuis. Gelukkig is oma weer in orde. Ze was gewoon onwel geworden door het warme weer. Oude mensen drinken soms te weinig. Fleur haalt opgelucht adem. Ze eten maar iets makkelijks, poffertjes uit de magnetron en een glas vers geperst sinaasappelsap.

Als de afwas gedaan is ploffen ze naast elkaar op de bank.

‘Zo schat, zegt moeder met haar arm om Fleur heen, ‘je hebt nog wat van me tegoed. Vertel nou nog eens over je vriendin Aishe en de engel.’

Als Fleur alles opnieuw heeft verteld kijkt moeder toch wat zorgelijk.

‘Fleur, zegt ze, ‘wat Aishe meemaakt is gevaarlijk. In de bijbel staat dat engelen dienaars van God zijn. Ze brengen een boodschap over. Maar het zijn nooit kleine schattige meisjes en je moet ze zeker niet oproepen. Wij aanbidden geen engelen, maar God.

‘ Ik was juist zo blij dat Aishe in engelen geloofde,’ zegt Fleur teleurgesteld. ‘Die horen toch bij God.’

Fleurekind,’ zegt moeder. ‘Er zijn twee soorten engelen. Wist je dat niet? Engelen van het licht en engelen van de duisternis.’

Dan is er niets aan de hand, vindt Fleur, want het engeltje van Aisha is een mooi licht meisje. Maar daar is moeder het niet mee eens. ‘Die engelen van de duisternis doen net of ze engelen van het licht zijn,’ zegt moeder. ‘Maar uiteindelijk maken ze je afhankelijk en kom je verder van God vandaan.’

Fleur heeft nog veel meer vragen, maar het is bedtijd. Moeder komt haar instoppen.

Here, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht,’ bidt Fleurtje onder de deken en dan is ze al spoedig in dromenland.

 

In de dagen daarna spreken Fleur en Aisha eigenlijk helemaal niet meer over het engeltje. Ze gaan op school een spelmiddag houden voor weeskinderen in Brazilië en daar moeten ze allerlei dingen voor bedenken. Ze zitten in verschillende groepen en daardoor spreken ze elkaar nauwelijks.

 

De volgende maandag rent Fleur na schooltijd snel naar huis, want Doeska hun hond is jarig en moeder en zij willen een hondengebakje voor hem maken. Een versierde kluif met worstjes en hondenkoekjes.

Hé, wacht even! Bijna was ze haar beste vriendin voorbij gerend. Aishe zit op een bankje bij de singel. Ze kijkt een beetje puzzelig. Wat zou ze hebben?

‘Hoi Ais,’ hijgt Fleur, terwijl ze naast haar duikt. ‘Waarom zit je hier?’

Aishe steekt lauw haar hand op om Fleur een high Five te geven en zucht dan: ‘Ik kan niet naar huis.’

Fleur kijkt even de weg af. Niks bijzonders te zien. Geen wegblokkade of zo.

‘Waarom niet? Is je moeder weg?’

‘Neer,antwoordt Aishe, ‘dat komt door mijn engel. Ze zei dat ik niet over de brug mag, anders zal er een ongeluk gebeuren.’

‘Dat meen je niet. En jij gelooft het?’

Ja Aishe gelooft alles wat het engeltje zegt. Maar daardoor wordt ze gebonden. Ze is niet meer vrij om te gaan en te staan waar ze wil.

Fleur denkt diep na. Om Aishe te vertellen wat moeder had gezegd lijkt haar geen goed idee. Ze moet een slimmigheidje bedenken.

‘En als je nou achteruit loopt of je vingers gekruist houdt, het alfabet achterstevoren opzegt of knoflook tussen je tanden houdt?’

Aishe twijfelt. Er moet toch een weg zijn?

‘Ik ben blij dat ik niet zo’n engeltje heb,’ zegt Fleur opgelucht. ‘In ons geloof zijn engelen dienaren van God. Ze zijn minder belangrijk dan mensen, want wij kunnen een kind van God worden en engelen niet. In mijn bijbel staat dat engelen over mij waken dat mij geen kwaad geschiedt.’

Ineens gaat haar een lichtje op.  ‘Weet je wat? Als ik nou jouw hand vasthoudt en jij loopt achteruit. Dan kun je nergens tegenaan botsen, want ik loop met je mee tot je thuis bent. Oké?’

Ineens veert Aishe op. Ze reageert niet op dit voorstel, maar op wat Fleur ervoor zei.

‘Is dat waar? Kan Jezus mij beschermen?’

Fleur bezweert haar dat het waar is. Ze kan zo aanwijzen in de bijbel waar het staat.

‘Nou, dan wil ik net als jij geloven.’ zegt ze opgelucht.

‘Dan gaat jouw engeltje wel weg, hoor!’ waarschuwt Fleur. ‘Dan mag je haar nooit meer oproepen, want een kind van God moet zich aan zijn regels houden.’

Aishe begrijpt dat best, maar ze is die rotengel al lang beu.

 

En dan, daar op die bank bij de singel vragen ze samen of Jezus Aishe ook als zijn kind wil aannemen. Er glijdt een grote last van Aishe af. Vrede stroomt haar hart binnen.

Even later huppelen ze samen de brug over, terwijl ze op een zelfgemaakt wijsje zingen: ‘Lala, lalala, laladeraladela!’  wat in gewoon Nederland betekent: ’Ik ben zo blij, want Jezus redde mij.’

 

 Eerbied week 1     Ongeveer vijf minuten

Heer, u moet wel heel machtig zijn dat u zoveel dienaren hebt.

Dank u wel, dat u hen opdracht geeft om ons te beschermen.

We zijn blij met de bijbel waarin we kunnen leren hoe u voor ons zorgt.

Dank u dat de engelen bij Betlehem zongen: Ere zij God en vrede op aarde. Wij willen ook graag vrede op aarde.

Dank u wel dat we hoger zijn dan engelen, want wij mogen uw kinderen zijn. Amen.

 

Tekst     week 1   

 

  Lucas 2:10,11.

 

1. De engel zei tegen hen:

2. ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen,

3. dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:

4. vandaag is in de stad van David jullie redder geboren.

5. Hij is de Messias, de Heer.

Deze tekst heeft vijf stukken. Schrijf op vijf kerstbellen de letters van 1 – 5

Als je een kerstbel omhoog houdt zeggen ze de bijbehorende woorden op.

 

 

Opdracht week 1 Ongeveer tien minuten

 

Of: Koop een groot blauw vel tekenpapier.

Beeld hierop uit de engelenzang in Betlehem.

Laat elk kind een engel tekenen, uiknippen en op de hemel plakken.

 

Of: In een handarbeidwinkel kun je gipsvormen kopen van een engel. Maak dan voor elk kind een engeltje en laat ze die beschilderen.

 

Of: maak onderstaande puzzel. Geef hen de woorden en laat ze invullen.

 

(n.b. de ij wordt als twee letters afgebeeld)

 

Oplossing:horizontaal

3. strijders

5. cherubs

8. dienaren

10. Gabriël

11. Verschijning

 

Vertikaal:

  1. beschermen
  2. aankondigen
  3. vleugels

      6.  engelen

      7  heilig.

 

 

 

 

 

 Activiteit    week 1   

Ongeveer 15 minuten 

Deze week kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

 

Of: Memoryspel

Geen engeltjes

Engelen zijn niet een man, een vrouw of een kindje. Ze hebben ook niet altijd vleugels.

Ze lijken soms op een mens, of een vuurvlam, een stralend licht. Ze brengen altijd een boodschap van God.

Dit memoriespel heeft allemaal afbeeldingen van lieve engeltjes. Zo zien ze er dus niet uit! Tweemaal afdrukken en op kartonnetjes plakken die allemaal even groot zijn. En spelen maar.

 

 

  

   

  

    

 

 

  

 

 

 

 

Of: Koop voor elk kind een eierkoek. Laat ze een sjabloon knippen van een engel. Leg dat op de eierkoek en bestrooi het engeltje met suiker.

 

Of: Koekjes engeltjes. Laat de kinderen van koekjesdeeg engeltjes vormen. Bak ze in de oven.

 

Of: Laat ze een ansichtkaart maken met een engel erop, die ze aan een zieke kunnen sturen.

 

 

Quiz      week 1

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina 

 

 

Vragen

 

Antwoorden

1

Wat zijn engelen?

1

 dienende geesten

2

 Kunnen engelen kinderen krijgen?

2

 gevallen engelen

3

 Hoe noem je engelen die met de duivel meedoen?

3

 boodschapper

4

Ken je een andere naam voor gevallen engelen?

4

dat Jezus geboren zou worden. 

5

Wat doen de engelen in de hemel?

5

 demonen

6

 Wat betekent het woord engel?

6

 Nee, ze hebben niet altijd vleugels.

7

 Welke boodschap bracht Gabriël aan Maria?

7

 cherubs

8

 Hebben alle engelen altijd vleugels?

8

Nee. Er zijn engelen van het licht en engelen van de duisternis. De engelen van de duisternis doen zich wel eens voor als engelen van het licht. 

9

 Wat voor soort engelen waren er afgebeeld op de ark van het verbond in de tabernakel?

9

 Nee, want ze trouwen niet. Er zijn geen engelenvaders en moeders.

10

 Zijn engelen altijd goed?

10

God lofzingen

 

 

Antwoorden: 1-1     2- 9    3-2    4-5     5-10    6-3    7-4    8-6    9-7     10- 8

 

 

 

Video    week 1

 

Boekje:  Jezus is geboren