Programma Nr.3Week 5†††††† Hoe moet je bidden?

Geschreven door Josine de Jong (zie Bijbelverhalen.nl)

 

Lezen uit de bijbel†††† week 5

Matt. 6: 7-15

Dit zei Jezus over bidden.

Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vůůr jullie het hem vragen.

Bid daarom als volgt: *) Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,

10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.

13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amení.

 

Kringgesprek†† week 5

Hoe vaak bid je op een dag?

Bidden jullie thuis voor of/en na het eten?

Weet je wat een schietgebedje is?

Katholieke christenen gebruiken een rozenkrans. Weet je wat dat is?

Als je in Katholieke kerken komt kun je ook een kaarsje voor iemand branden. Weet je wat dat inhoudt? Heb je zelf gewoontes bij het bidden? Heb je een gebedje voor het slapen gaan?

Bid je wel eens op je knieŽn?

In evangelische kringen bidden ze wel eens met de handen omhoog. Is dat beter?

Waarom doet men eigenlijk handen samen en ogen dicht? Kun je ook met ogen open bidden? Noem je God ook je Vader?

Heb je een idee dat God naar je gebed luistert?

 

 

Verhaal week 5

OT57 - EEN HETE, DONKERE, ANGSTIGE NACHT BIJ DE LEEUWEN

Geschreven door Josine de Jong (zie bijbelverhalen.nl)

 

In een zaal van het Koninklijk paleis te Babylon zitten een paar erg belangrijke mensen: ministers, stadhouders en adviseurs. Ze praten met elkaar, terwijl bedienden rondgaan met koele dranken. Straks zal de grote gong voor het eten luiden. De deuren van de tuin staan wijd open. Dunne gordijnen waaien zachtjes naar binnen als de warme wind ertegen blaast. Plotseling zegt een van hen: 'Kijk eens, de koning wandelt met die asielzoeker uit Juda.'

Een paar mannen staan op en kijken ook.

Ja, koning Darius heeft zijn arm vertrouwelijk geslagen om de gebogen schouders van de oude DaniŽl. Ze lopen gezellig te praten. Soms hoor je de lach van de koning opklinken. Een van de adviseurs, Slassar, zegt zuur: 'Ik kan die jood niet uitstaan.'

'Hij is anders een goede minister.' antwoordt een stadhouder, die het voor DaniŽl op wil nemen. 'En hij zorgt goed voor het volk.'

'Ja, een beetje te goed!' zegt de adviseur weer. 'Ik heb horen vertellen dat de koning hem zelfs onderkoning wil maken. Stel je voor. Een allochtoon als onderkoning!'

Hij werpt een boze blik de tuin in.

'De koning vindt hem anders heel bijzonder,' zegt de stadhouder weer.

'Heel bijzonder!' stuift Slassar op. 'Die man is niet normaal. Weten jullie wel dat hij driemaal per dag voor het open raam tot zijn God bidt?'

Hij neemt een slok wijn en vervolgt: 'Maar we houden hem goed in de gaten. Als we hem op een fout kunnen betrappen, dan is hij er gloeiend bij.'

Een minister haalt zijn schouders op en zegt: 'Dan kun je lang wachten, Slassar. DaniŽl is trouw en werkt heel precies.'

Hij strijkt peinzend met zijn hand langs zijn baard en voegt er aarzelend aan toe: '... Tenzij we iets tegen hem kunnen vinden in de dienst van zijn God.'

'Wacht! Ik heb een plan!' roept Slassar uit. Iedereen komt om hem heen staan en Slassar vertelt wat hij net bedacht heeft om DaniŽl ten val te brengen.

De volgende dag staan de ministers en stadhouders voor de koning.

'O, koning, leef in eeuwigheid. We vinden dat u een wet moet maken dat niemand deze maand tot een god mag bidden, alleen tot u. En wie het toch doet, zal in de leeuwenkuil gegooid worden.'

De koning is verbaasd over dit voorstel. Hij trekt zijn wenkbrauwen hoog op en kijkt hen ťťn voor ťťn aan.

'Iedereen in het land moet weten dat u de baas bent, majesteit.' zegt Slassar vleiend.

De koning knikt bedachtzaam, weifelt nog even en grijpt dan de pen. Hij tekent het besluit.

Als DaniŽl hoort dat deze wet is getekend, gaat hij naar huis. Hij heeft een bovenkamer met open ramen aan de kant van Jeruzalem en zoals gewoonlijk buigt hij zijn knieŽn. Hij gaat niet in een kast zitten of onder het bed liggen bidden. Denken ze soms dat hij zich schaamt voor zijn God? Denken ze soms dat een bevelschrift van de koning hem zal doen ophouden te bidden? Dan hebben ze het mooi mis. DaniŽl blijft bidden tot God.

Zodra de vijanden DaniŽl voor het raam zien bidden, rennen ze naar de koning om het te vertellen. Ze dringen er bij hem op aan om DaniŽl in de leeuwenkuil te gooien, omdat een wet van Meden en Perzen nooit herroepen mag worden.

De koning merkt dat hij in de val is gelopen. Hij probeert van alles om zijn vriend te bevrijden, maar tevergeefs.

Bij het licht van fakkels wordt DaniŽl in de avond opgehaald om in de leeuwenkuil geworpen te worden. De koning is erg bedroefd.

'Ik hoop dat uw God, die u met uw hele hart dient, u zal bevrijden.'

Er wordt een steen gelegd op de opening van de kuil. Darius verzegelt die met zijn zegelring.

Zo'n hete, donkere, angstige nacht heeft DaniŽl nog nooit meegemaakt. Om hem heen loert het doodsgevaar.

Er hangt een geur van leeuwen en leeuwenuitwerpselen. Hij hoort hun gesnuif en het zachte grommen, waarmee ze met elkaar contact onderhouden. Hij voelt hun vachten als ze langs hem lopen. Elk moment kan hij een harde dreun verwachten, scherpe klauwen voelen of een felle pijn.

Maar DaniŽl weet bij wie hij kan schuilen. De Heer is immers zijn schild en pantser.

De koning kan niet slapen. Wat een nacht! DaniŽl, zijn vriend, gedood door de leeuwen. Of...

Zodra het lichter wordt houdt hij het niet langer uit. Hij rent naar de leeuwenkuil. Met betraande ogen en bedroefde stem roept hij uit: 'DaniŽl, leef je nog? Heeft je God je kunnen bevrijden?'

Er weerklinkt een ijselijk gebrul van een leeuw. De koning deinst achteruit, geschrokken...

Net wil hij zich omkeren om weg te gaan als hij plotseling een bekende stem hoort. 'O, koning, leef in eeuwigheid! Mijn God heeft een engel gestuurd en die heeft de muil van de leeuwen dichtgehouden. Ze hebben mij niets gedaan omdat ik onschuldig ben.'

Wat is de koning blij. Zijn vriend leeft nog. Zijn God heeft hem gered.

DaniŽl wordt opgehesen en is weer vrij.

Zijn vijanden hebben echter geen redder. De leeuwen verscheuren hen met huid en haar.

Koning Darius schrijft een rondzendbrief. Daarin geeft hij bevel om in zijn gehele rijk de God van DaniŽl te eren, want alleen Hij is de enige echte God.

In de grote paleistuin wandelen Darius en DaniŽl. De koning heeft zijn arm geslagen om de gebogen schouders van zijn oude vriend. 'Vertel me alles, DaniŽl. Alles van die hete, donkere, angstige nacht bij de leeuwen.'

DaniŽl vertelt en zo nu en dan horen de bedienden de lach van de koning weerschallen tegen de gebouwen.

 

 

Eerbied week 5

Dank u wel, dat wij u Vader mogen noemen, God. Dat heeft Jezus ons geleerd.

U woont in de hemel en daar mogen wij later ook wonen. Dat heeft Jezus ons ook gezegd.

Dank u wel dat we elke dag en elke minuut met u mogen praten. U kent onze diepste gedachten en u houdt van ons.

We hopen dat op de aarde iedereen in liefde zal leven door u.Amen.

 

Opdracht week 5†††

De tekstverwijzing klopt niet met de tekst.

Zoek waar de volgende teksten staan.

 

 

 

 

Jak. 5:16

 

Heer, leer ons bidden.

Joh. 16:24

 

Jezus liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen.

Dan. 6:11.

 

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.

Lucas 11: 1

Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden

1 Tess. 5:17

Daar knielde DaniŽl neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.

Mat. 26:39

 

Vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

 

Je kunt dit ook spelen als het spel: ZWAARD OMHOOG.

Dat gaat zo. Alle kinderen houden hun bijbel vast met de band naar voren.

De leiding zegt: ZEG ME NAÖ. (Lees de tekstverwijzing.)

Kinderen zeggen het na.

Leiding: ZOEK.

Het kind dat de tekst het eerste vindt gaat staan.

De leiding zegt: STOP.

Iedereen stopt met zoeken en het opgestane kind mag de tekst voorlezen.

Eťn punt verdiend. Dit kind mag vooraan staan en doet niet meer mee, anders wint het misschien telkens weer.

Geef een beloning aan alle zes winnaars.

 

* of: www. Bijbelclub.info/materiaal/Denkstarters059/ Gebed om schoenen.

 

Tekst ††††week 5†††

Jakobus 1:5

 

Komt een van u wijsheid tekort?

Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

 

Schrijf de tekst op en stuf dan de oís weg, daarvoor in de plaats zet je een stip. Kunnen ze de tekst nog opzeggen?

Stuf dan alle eís weg, enz. Tenslotte blijven alleen de medeklinkers over.

 

 

Activiteit††† week 5†††

Ongeveer 15 minuten 

Deze week kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

 

* www.bijbelclub.info/materiaal/werkjes058

 

 

*www. bijbelclub.info/materiaal/Werkblad 26b.

 

*Spel. De leeuwen en de bokkenpootjes.

Alle kinderen staan veilig achter een streep. Zij zijn leeuwen.

Twee kinderen zijn engelen.

Zij mogen vrij in het middenveld lopen.

Aan de andere kant van het veld staat een tafeltje met vier bokkenpootjes erop.

De engelen moeten de bokkenpootjes bewaken tegen de hongerige leeuwen. Ze rennen achter de leeuwen aan en tikken ze af.

De afgetikte leeuwen gaan achter de streep zitten. Als er drie zitten mag de eerste weer gaan rennen.

Als de bokkenpootjes op zijn is het spel afgelopen.

Natuurlijk krijgen de engelen na afloop een zakje manna.

 

*cakejes versieren als leeuwenkoppen. Met glazuur, chocoladeglazuur voor de ogen en de muil en popcorn rondom.

Of: pannenkoeken versieren.

 

 

Quiz †††††week 5

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina

 

 

Vragen

 

Antwoorden

1

Hoe vaak per dag bad DaniŽl?

1

Omdat het niet vanzelfsprekend is dat we elke dag eten op ons bord hebben.

2

Waar bad DaniŽl

2

Praten met God en vragen om zijn leiding.

3

Waarom bidden en danken we voor het eten?

3

In Jezusí naam.

4

Waarom doen we een avondgebed?

4

driemaal

5

Wat is bidden eigenlijk?

5

Voor het open venster.

6

In wiens naam moeten we bidden?

6

God danken voor wie hij is.

7

Wat is aanbidden?

7

Dat is een gebed dat verhoord is.

8

Kun je ook met open ogen bidden?

8

Onze Vader in de hemel.

9

Wat is een gebedsverhoring

9

Zodat we rustig kunnen slapen nadat we alle zorgen van de dag bij God hebben gebracht.

10

Hoe mogen we God noemen?

10

Ja, dat maakt niets uit.

 

 

Antwoorden: 1- 4††† 2-5†††† 3-1††† 4- 9††† 5-2††† 6-3††† 7-6††† 8- 10†† 9-7†††† 10-8

 

 

 

 

 

 

Video †††week 1

 

Boekje:

 

Als Jezus nou eensÖ