Programma Nr.3Week 3†††††† Hoe moet je bidden?

Geschreven door Josine de Jong (zie Bijbelverhalen.nl)

 

Lezen uit de bijbel†††† week 3

Exodus 17:8

Strijd tegen Amalek

 

In Refidim werd IsraŽl aangevallen door de Amalekieten.

Toen zei Mozes tegen Jozua: ĎKies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God

10 Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Ašron en Chur.

11 Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was IsraŽl de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste.

12 Toen Mozesí armen zwaar werden, legden Ašron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging.

13 Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man.

 

Verklaring:

Mozes was de oude leider. Hij deed voorbede voor zijn volk.

Ašron was de hogepriester.

Chur was een helper.

Jozua was de aanvoerder van het leger. Later volgde hij Mozes op.

Refidim betekent zwakte. Het gebeurde vlak voor ze op de SinaÔ de Tien Geboden ontvingen. Hun verlangen naar God was verflauwd. Hun geloof stond op een laag pitje. En de Amalekieten vallen juist dan aan. En dan ook nog in de achterhoede.

Alleen gebed kan ons helpen uit de ellende te komen.

 

de staf van God

dat was de vroegere herdersstaf van Mozes. God is onze herder.

 

Zo versloeg Jozua

Jozua vocht, maar Mozes bad. Wie gaf nou de overwinning?

 

 

Kringgesprek†† week 3

Heb je wel eens twijfels over je geloof in God? Denk je wel eens: Ik doe er niet meer aan? Hoe zou je je geloof kunnen opbouwen?

Kun je ook voor een ander bidden? Heb je dat wel eens gedaan? Heeft God je gebed wel eens verhoord toen je bad voor een ander?

Bedank je God wel als hij je gebed heeft verhoord?

Wat is het verschil tussen bidden en danken?

Is bidden ook strijden?

Bid je wel eens voor je klas, je meester, de politie, de regering?

 

Verhaal week 3

OT31 - VECHTEN TEGEN AMALEK

Geschreven door Josine de Jong (zie bijbelverhalen.nl)

 

Kom jij wel eens achteraan? Kun je wel eens niet zo vlug mee als de anderen? Dan ben je net als Hansje in het volgende verhaal. Hij was een kind van het volk van God, dat door de woestijn trok naar het Beloofde Land. Op een dag beleefde hij me toch een avontuur! Moet je horen.

'Hansje, loop nou eens door!' roepen een paar kinderen. 'De anderen lopen al op de hoogvlakte en jullie zijn nog in die donkere kloof.'

Hansje pakt de hand van oma wat steviger vast.

'Kom oma,' fluistert hij bezorgd, 'Nog even doorzetten. We zijn bijna bij de rustplaats.'

Ja, Hansje zorgt heel goed voor zijn oma. Al een hele tijd. Al sinds hij zijn vader en moeder heeft verloren. Hij wast 's avonds haar voeten en dekt haar met een extra deken toe als ze het 's nachts weer eens zo koud heeft. En ja, oma kan natuurlijk niet zo vlug lopen.

'Gaan jullie maar vast, hoor!' zegt Hansje tegen zijn vriendjes. 'Wij komen zo, oma en ik.'

Net willen de kinderen weghollen als er plotseling als vanuit het niets een man voor hen op de weg springt. Hij had al die tijd verborgen gezeten achter een rotsblok. In een flits zien de kinderen zijn blote getatoeŽerde armen en zijn gebroken tanden. Nog een man springt te voorschijn en nog ťťn. Het zijn Amalekietische rovers, te zien aan hun kleren. Hun kromme scherpe zwaarden zwaaien ze gevaarlijk in het rond. Een korte tel staan de kinderen stokstijf van de schrik en dan zetten ze het toch op een gillen! De rovers trekken zich er niets van aan. Ze rukken zomaar de gouden ketting van oma's hals en geven Hansje een klap op z'n hoofd, zodat alles zwart voor zijn ogen wordt.

'Mozes! Mozes! De Amalekieten! Ze hebben de achterhoede aangevallen. Ze hebben ook goud gestolen. We zijn ze achterna gegaan, maar tevergeefs. Ze verschuilen zich daar bij die kloof in de rotsen.'

Dat komen een paar jonge kerels Mozes vertellen. Sjonge, wat is Mozes boos. Wat een lafaards om juist de zwakken aan te vallen.

'Jozua,' roept hij meteen tegen zijn assistent, 'Het is nu al te laat, maar zoek vast sterke mannen uit en ga er dan morgenochtend meteen op af. Ik zal daar op die heuvel gaan staan met de Staf van God in mijn hand.'

Zo gezegd, zo gedaan. Als Hansje de volgende dag wakker wordt in de tent van zijn tante, hoort hij de soldaten van Jozua al langs marcheren. Hoewel hij nog wat hoofdpijn heeft van de klap van gisteren kan hij het toch niet laten om samen met zijn vriendjes naar het verloop van de strijd te gaan kijken. Op veilige afstand natuurlijk, samen met de rest van het volk. Het is een zware en felle strijd. De Amalekieten zijn met velen en gewend om met een zwaard te vechten. Ja, nogal logisch als je zowat elke dag traint. Jozua en zijn mannen vechten fanatiek terug, maar steeds meer IsraŽlieten raken gewond.

'O, Here, help ons toch!'

Mozes, die met Ašron en Chur op de heuveltop staat, schreeuwt het uit tot God. Met zijn beide handen houdt hij de staf van God omhoog. En ja hoor, de IsraŽlieten beginnen te winnen. Met een schreeuw storten ze zich op hun vijanden. Mozes laat zijn handen opgelucht zakken.

'Kijk uit, rechts! Ja, let op die kleine dikke..!'

Chur lijkt wel een trainer die zijn club vanaf de kant toeroept. Van bovenaf kunnen ze goed zien hoe de Amalekieten listig gebruik maken van rotsblokken om achter weg te duiken.

'Hou vol! O nee!...'

De vijand komt weer opzetten met vernieuwde kracht. Eťn, twee drie IsraŽlieten tuimelen ter aarde.

'Here!!' schreeuwt Mozes weer. Hij heft de staf op zo hoog als hij maar kan. 'Red ons!'

Ook deze aanval wordt afgeslagen. Jozua kijkt hun richting uit en steekt zijn duim op als teken dat het weer goed gaat. Het is voor hen een fijn gevoel dat Mozes met hen meestrijdt.

Ašron, als altijd nogal bedachtzaam, is echter iets opgevallen. Hij roept plotseling uit: 'Ik heb het! Broer, ALS JIJ DE STAF OPHEFT, WINNEN WE. Als jij de staf laat zakken verliezen we. Heb je dat ook gemerkt?'

Het is waar. Iedereen ziet het nu.

'Houd de staf omhoog, gauw!' roepen ze Mozes toe.

'Maar m'n armen worden zo moe!' kreunt Mozes.

'Wacht eens...' Chur is nogal vindingrijk. Snel sleept hij een platte steen achter Mozes om op te zitten. Vanaf dat moment heeft de vijand geen kans. Tegen zonsondergang is de strijd voorbij.

Zie je al die kinderen daar lopen, de armen om elkaars schouder? Ze hebben Jozua en zijn mannen ingehaald en zingen hun kelen schor... Helemaal achteraan met een verband om zijn hoofd loopt Hansje, een beetje treurig. Hij denkt aan zijn lieve oma, die er niet meer is. Niemand let op hem. Niemand? Ja toch! Mozes ziet hem. Vanaf een afstandje wenkt hij hem. En dan... O, het is haast niet te geloven. Hansje mag zomaar naast de grote leider staan, hand in hand, als deze de soldaten toespreekt. Hij krijgt er een kleur van.

'Mensen, ' zegt Mozes, 'Laten we een altaar voor God bouwen en Hem danken. Toen ik de staf ophief, gaf God ons de overwinning. Schrijf alles op wat Amalek heeft gedaan. En jij, Jozua, onthoud het goed, hŤ?'

Met een kneepje in Hansjes hand voegt hij eraan toe: 'Die lui, die de zwakken en de kinderen aanvallen, die zal God voor altijd bestrijden!EN ZO IS HET!'

Getroost kijkt Hansje naar de oude grijze man. Hij ziet de vriendelijke ogen en de rimpeltjes in zijn gezicht en hij weet: 'Ik hoor bij Gods volk. Ik ben niet echt alleen.'

 

Eerbied week 3

Vader, zo af en toe maken we allemaal wel eens een nare periode door. Ik dank u dat er dan vrienden zijn die voor mij bidden.

Ook in normale tijden wil ik voor mijn vrienden bidden. Geeft u ze moed om het goede te kiezen en het slechte te laten.

Jezus help me om vol te houden met bidden, ook al zie ik lange tijd geen verhoring. Onze gebeden komen voor uw troon als we bidden in uw naam.

U weet wat het beste is in ons leven. Dank u wel voor uw liefde. Amen.

 

Opdracht †††week 3

Er zijn verschillende vormen van bidden.

(We beperking ons tot de protestantse gewoontes)

A. Smeekbeden, B. voorbeden, C. dankgebeden, D. lofzeggingen, E. aanbidding, F. tafelgebeden, G. schietgebedje, H. belijdend gebed, I. het Onze Vader, J. kringgebed, K. voorgeschreven gebeden, L. vrije gebeden.

 

Hieronder lees je gebeden. Kun jij zien wat voor gebed dat is?

Zet de juiste letter bij het juiste nummer. (Je kunt deze opdracht ook klassikaal doen of in groepen.)

 

 

 

Ik houd van u en wil u dienen met heel mijn hart. Ik geef mij over aan uw wil.

 

 

Help, Jezus, help alstublieft. Er loopt een rare man achter mij aan.

 

 

 

Wat fijn dat we allemaal gewoon met u mogen praten. De ťťn heeft dit gebed en de ander een ander, maar u kent het hart van iedereen en u weet wat we bedoelen.

 

Ik lees dit gebed voor uit een boekje, Heer Jezus. De woorden zijn van iemand anders, maar ik vind ze zo mooi.

 

 

Het spijt me, Vader, dat ik zo heb gelogen. Vergeef mij alstublieft

 

We zitten in een kring en bidden om de beurt, Vader, want we horen bij elkaar als uw kerk.

 

Ik bid u voor oma, die in het ziekenhuis ligt. Geeft u haar kracht en genees haar.

 

 

Heer, zegen het voedsel wat voor ons staat.

 

 

Onze Vader in de hemel, uw naam moet worden geheiligd.

 

 

U bent God, de allerhoogste. Er is niemand zoals u.

 

 

Vader, wij smeken u in Jezusí naam om een oplossing voor dit probleem.

 

 

Voor gezondheid en vrede danken wij u. Voor alle goede dingen.

 

Mogelijkheid 2.

Geef elk kind een regel, die het om de beurt moet voorlezen voor de klas.

Laten de anderen een letter leggen op hun blaadje bij het juiste antwoord. Later controleren.

 

††

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst ††††week 3†††

Psalm 116:1,2

De HEER heb ik lief,

hij hoort mijn stem, mijn smeken,

hij luistert naar mij,

ik roep hem aan, mijn leven lang.

Vergroot dit plaatje. Schrijf de zinnen op vier wieken van een molen. Of nummer ze.

Deze teksten geven kracht. Net als windkracht bij een molen.

 

Activiteit††† week 3††

Teken een stripje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Teken een mannetje dat een zaadje in de grond stopt

2. Het mannetje bidt en de boom groeit.

3. Er zitten appels aan de boom en het mannetje staat te springen van blijdschap.

4. Dan komt er een storm en de boom breekt af. Alles is weg, de man huilt.

5. Het mannetje bidt. In een kring om de voormalige boom heen komen allemaal appelbomen die vruchten dragen uit de pitjes van de vorige appels.

 

Je kunt dit ook uitspelen door middel van mime.

Of in het groot voor op de muur, waarbij elk groepje ťťn onderdeel doet.

Verzin een goeie slagzin om eronder te zetten.

 

2. Geef de kinderen een gebedsboekje, een leeg opschrijfboekje. Aan de linkerkant schrijven ze voor wie of wat ze bidden. Of voor hun eigen dingen. Aan de rechterkant de gebedsverhoringen. Achterin kunnen ze beloftes van God schrijven. Dit is een reuzengoed hulpmiddel bij het dagelijks gebed. Er kunnen ook fotoís in van vriendinnen of iemand kan er een gebedsverzoek inschrijven.

 

3. Kijk eens bij een zendingsorganisatie of ze iets voor kinderen hebben. Bijv. Open Doors, Wycliffe, Dorkas.

 

 

 

Quiz †††††week 3

 

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina

 

 

Vragen

 

Antwoorden

1

Wat deed Mozes toen ze werden aangevallen door de Amalekieten?

1

Hij bad met zijn handen omhoog.

2

Wie trok er ten strijde?

2

Dan verloren ze.

3

Wat gebeurde er toen Mozesí armen moe werden?

3

Het gebed dat Jezus ons leerde.

4

Waar vielen de Amalekieten aan?

4

Ašron en Chur ondersteunden zijn armen.

5

Als Mozesí armen zakten wat gebeurde er dan?

5

Voor een ander bidden.

6

Wat betekent voorbede doen?

6

De achterhoede

7

Is bidden ook strijden?

7

Jozua

8

Wat is een tafelgebed?

8

Ja, in de geest.

9

Wat is het Onze Vader?

9

Bidden met een groepje in een kring.

10

Wat is een kringgebed?

10

Een gebed voor het eten.

 

 

Antwoorden: 1- 1†† 2- 7††† 3- 4†† 4- 6††† 5-2††† 6-5††† 7- 8†† 8- 10†† 9-3††† 10-9

 

 

 

 

 

 

Video †††week 1

 

Boekje De Bergrede.