Programma Nr.2  Week 6       Een miskleun

Geschreven door Josine de Jong (zie Bijbelverhalen.nl)

 

Lezen uit de bijbel      week 6     1 Sam. 28: 2-13

 

Saul bezoekt een geestenbezweerster

 

Samuel was inmiddels gestorven. Heel Israël had over hem gerouwd, en hij was begraven in Rama, zijn woonplaats. Daarna had Saul in het hele land een verbod uitgevaardigd op geestenbezwering en waarzeggerij.

Toen nu de Filistijnen hun troepen hadden verzameld en waren opgerukt naar Sunem, waar ze hun kamp opsloegen, bracht ook Saul zijn leger op de been en sloeg zijn kamp op in het Gilboagebergte.

Maar toen hij het kamp van de Filistijnen zag, greep de angst hem bij de keel.

Hij raadpleegde de HEER, maar de HEER gaf geen antwoord: noch in dromen, noch door middel van orakelstenen, noch bij monde van profeten. Daarom beval hij zijn dienaren om voor hem een dodenbezweerster op te sporen. ‘Daar wil ik naartoe gaan om antwoord te vinden op mijn vragen,’ zei hij. Toen zijn dienaren hem vertelden dat er in Endor nog een dodenbezweerster woonde,

vermomde hij zich door andere kleren aan te trekken en ging hij met twee dienaren op pad. Midden in de nacht kwamen ze bij de vrouw aan. ‘Wilt u voor mij de geest van een dode raadplegen?’ verzocht hij haar. ‘Ik zal u zeggen wie u moet oproepen.’

Maar de vrouw antwoordde: ‘U weet toch wat Saul heeft gedaan: hij heeft een streng verbod uitgevaardigd op geestenbezwering en waarzeggerij. Waarom probeert u me in de val te lokken? Wilt u me soms de dood in jagen?’

10 Maar Saul bezwoer haar bij de HEER dat haar niets zou overkomen.

11 ‘Wie moet ik dan voor u oproepen?’ vroeg ze. ‘Samuel,’ antwoordde Saul.

12 Zodra de vrouw Samuel zag, slaakte ze een ijselijke kreet. ‘Waarom hebt u me bedrogen?’ vroeg ze aan Saul. ‘U bent Saul zelf!’

 

Verklaring:

Samuël was de profeet die Saul tot koning had gezalfd.

Orakelstenen

een soort dobbelstenen

Dodenbezweerster

een soort spiritiste.

 

Kringgesprek   week 6

 

Geloof je in sterrenbeelden die je leven kunnen voorspellen?

Draag je geluksarmbanden of kettinkjes?

Bid je wel eens tot engelen? Heb je wel eens door iemand je toekomst laten voorspellen?

Weet je wat bijgeloof is?

Ken je mensen die dit alles wel doen?

Mag dit alles wel van God? Wat zijn hiervan de gevaren?

Zou God jaloers zijn?

 

Verhaal  week 6  Ongeveer tien minuten

 

OT63 -De koning die deed wat hij zelf verboden had

Geschreven door Josine de Jong (zie bijbelverhalen.nl)

 

 

Er zijn verschillende valkuilen waar een mensenkind in kan lopen.

1. Je hebt de valkuil van: IK WIST HET NIET

Om daar niet in terecht te komen heb je goede ouders en opvoeders nodig, want een kind kan niet alles weten.

2. Er is ook de valkuil van: IK VIND HET LEUK OM TE DOEN WAT NIET MAG.

Gelukkig heb je dan nog mensen die je waarschuwen.

3. O ja, en vergeet niet die grote valkuil van: ZE DOEN HET ALLEMAAL

Daarvan zegt de bijbel: Je moet de meerderheid in het kwade niet volgen.

Maar dit verhaal gaat over een koning die uit angst in een valkuil sprong, waarvoor hij andere mensen had gewaarschuwd. Het is… koning Saul. Als jij nou goed oplet, dan weet je in ieder geval hoe het niet moet. Ik waarschuw je van te voren. HET LOOPT FOUT AF!

 

Er is een eeuwenoud liefelijk plaatsje in Israël. Er zijn palmbomen, citroenbomen, liefelijke heuvels, beekjes, bergen. Wie het bezoekt komt helemaal tot rust. Er heerst daar een sfeer… Het lijkt wel God je nieuwe kracht geeft. Daarom noemen de mensen het Sunem, DUBBELE RUST wil dat zeggen. Er werd zelfs een liedje over het dorpje geschreven. ‘Sunem, o Sunem, jouw beek is vol water…’

Maar dat liedje zingt momenteel niemand meer. Weet je waarom niet? De Filstijnen hebben Sunem namelijk bezet. Het is oorlogsgebied geworden. Waar vrede heerste, gonst het nu van buitenlanders, die paraderen met allerlei wapentuig. 

De Verenigde Filstijnse Beweging heeft grote troepen op de been gebracht om eens en voorgoed met Israël af te rekenen. Het zijn echte terroristen. Is er dan niemand die hen wegjaagt? Koning Saul misschien, die lange knappe koning van Israël? Hij kan toch ook wel een flink leger op de been zetten? Ja, dat doet hij ook. Kijk, daar staat hij op een heuveltop van het Gilboagebergte. Achter hem slaat zijn leger hun kamp op.

 

‘Het zijn er wel heel erg veel, Heer Saul,’ zegt zijn adjudant geschrokken bij het zien van al die vijandelijke legers.

‘…. Inderdaad,’ beaamt Saul onzeker. ‘Ik heb hier geen goed gevoel over,…! Was Samuel nog maar in leven, dan kon ik hem om raad vragen.’

‘Waarom raadpleegt uzelf de Here niet?’ vraagt een officier die erbij is komen staan.

‘Wat denk je? Dat heb ik al lang gedaan. God heeft me verlaten en dat maakt me doodsbang. Hij antwoordt me niet in een droom en ook niet door andere profeten.’ Saul probeert grip te houden op de situatie en dat lukt niet. Daardoor wordt hij opstandig. Hij rukt zijn koninklijk hoofddeksel af en smijt het woedend op de grond. ’t Is allemaal Gods schuld, vindt hij. Als er ergens een hemeldeur was, dan zou hij nu echt zijn vinger op de bel houden tot God wel open moest doen. Tring, tring!! Groot alarm. Maar nu moet hij alles zelf maar uitzoeken.

Ineens krijgt Saul een ingeving. Niet lang geleden heeft hij in een radicale bui alle waarzeggers het land uit laten zetten. Achteraf gezien stom, vindt hij, want waarzeggers hebben een lijntje met boven. Ja, God verbiedt spiritisme, het is een gruwel in zijn oog, maar dit is een noodsituatie, toch? Misschien zijn ze er één vergeten.

‘Zeg, eh… mannen, weten jullie of…’ zijn stem wordt een zacht gefluister…

 

Het is donker in de legertent van Saul, er brandt alleen maar een kleine olielamp.

‘Kan het zo? Loop ik niet in de gaten?’ fluistert een vreemd geklede vrouw met een rare lage mannenstem.

‘Doek voor uw mond houden, Heer Saul, fluistert de adjudant die er bij staat, ‘Zo, met één hand. Alleen uw ogen moeten te zien zijn en met uw andere hand uw rok een beetje optillen, anders valt u erover. Juist, zo!…’

‘En laat ons het woord maar doen.’ zegt de officier, die ook meegaat. Hij tilt een punt van het tentdoek op om te kijken of alles buiten veilig is en geeft een teken met zijn arm.

De koning gaat vermomd naar Endor om in het diepste geheim een spiritiste te raadplegen.

 

Als je dingen doet die niet mag, dan ben je altijd op je hoede. Je hoort elk geluidje en je schrikt al als er een vogel opvliegt.

Xara, de waarzegster gaat rechtop zitten op haar slaapmatras als er een zacht klopje op haar deur klinkt. Mensen? Zo laat in de nacht? Zijn het soldaten van Saul, die haar komen oppakken, zoals de andere waarzegsters overkomen is? Met bevende vingers schuift ze de grendels van de deur en kijkt door een kier. O, gelukkig, het zijn maar klanten, die zelf ook doodsbang zijn. In het maanlicht ziet ze twee mannen en een vrouw, die haar hulp nodig hebben.

‘Kun je voor ons contact maken met de andere kant?’ fluistert er één zacht. De andere man kijkt over haar schouder heen of er verder niemand binnen is. En de vrouw stapt zo maar, brutaal, over de drempel Xara’s halfdonkere huisje in.

Met een vreemde lage stem zegt ze: ‘Kun je voor mij de geest van een dode oproepen?’

Zonder licht aan te steken sist Xara: ‘Hé mensen, ik heb jullie door. Jullie willen mij erin laten lopen. Je weet hoe streng er opgetreden wordt tegen lui zoals ik. Je denkt toch niet dat ik gek ben?’

De vrouw duwt haar echter ruw op een kruk en snauwt: “Hou op met dat geleuter. Laat Samuël opkomen, vooruit, ik zal je er goed voor belonen.’

In het halfduister ziet ze… een baard en een snor. Het is helemaal geen vrouw. Het is…

 

Je wilt gewoon niet weten hoe zo’n spiritiste geesten oproept. Toverspreuken, skeletjes van rattenkoppen, een kraaienpoot, een beetje nijlpaardenpoep in een potje, spiegeltjes uit Egypte en mummies van dooie katten... En dat alles bij het licht van een olielampje. Je wordt er misselijk van. De mannen wachten in spanning af wat er gaat gebeuren.

Plotseling klinkt er een ijselijke kreet. Ze springen van schrik een meter van de grond.

‘Stil, stil nou toch, vrouw. Als de buren het horen.’

 Xara hoort hun waarschuwing niet, ze rolt met haar ogen en is hevig van streek.

Oi, wee mij! Jij bent… koning Saul. Ja, je hebt me bedrogen!!’ Ze slaat zich met twee vuisten op de borst en trekt de haren uit haar hoofd. ‘Ik zie, ik zie, een oude man, gehuld in een mantel, uit de grond omhoog komen…’

Hallo, kun je gelijk zien wat een nep het is. Samuel is in het Paradijs, waar Abraham en alle gelovigen zijn. Die zit niet als spook in de grond! Maar goedgelovige Saul zegt: ‘Jaja, dat is hem, Samuël… ‘

Hij valt op zijn knieën met zijn gezicht op de grond.

Met een ijzingwekkende grafstem roept de geest boos: ‘Waarom heb je me laten opkomen?’

Saul gaat weer rechtop staan en vertelt zenuwachtig wat er aan de hand is.

‘De Filistijnen zijn ten strijde getrokken en God is van mij geweken. Wat moet ik doen. Ik ben radeloos. Help me!!

Dan vertelt de geest Saul, dat het allemaal zijn eigen schuld is. God heeft David in zijn plaats aangewezen om koning te zijn. En…. morgen zullen Saul en zijn zonen gedood worden.

‘Plof!’

Saul valt flauw. Dit bericht is teveel voor hem. Daar komt nog bij dat hij de hele dag en de hele nacht niets gegeten heeft…

 

De volgende dag ontbrandt de strijd. De Filistijnen zitten Saul en zijn zonen op de hielen. Ze doden Jonatan, Abinadab en Malkisua.

Saul ziet het voor zijn ogen gebeuren. Het is een nachtmerrie. Hij weet dat ook zijn laatste uur is geslagen.

‘Dood mij,’ zegt hij tegen zijn wapendrager en reikt hem zijn zwaard aan, maar de man weigert ontzet.

Dan doodt Saul zichzelf. Het is over en uit voor de koning die in de valkuil van spiritisme viel, waarvoor hij de mensen zelf had gewaarschuwd.

 

Eerbied week 6   Ongeveer vijf minuten

Heer Jezus, wij willen van u zijn en van niemand anders. We willen ons niet laten leiden door allerlei bijgeloof, maar door uw Heilige Geest.

Het geluk komt niet van allerlei amuletten of horoscopen, waar mensen veel geld mee verdienen. Echt geluk is als we dicht bij u zijn.  Dank u wel dat we rustig kunnen slapen en vrede in ons hart hebben.

Dank u voor de bijbel, waar we veel uit kunnen leren. Amen.

 

 

Opdracht   week 6   ongeveer tien minuten

 

Bespreek het volgende blaadje.

 

A

afhankelijk

Als je je laat leiden door waarzeggerij word je afhankelijk

B

bang

Als je je inlaat met geesten word je bang

C

contact

Saul vroeg of de waarzegster contact wilde zoeken met Samuël.

D

dwingen

De duivel dwingt, maar Jezus maakt vrij, je hebt een vrije keus.

E

evangelie

Het blijde evangelie geeft ons vrede, omdat we in Gods hand zijn en er nooit meer uitgaan.

F

Fantasie

Kun je onderscheiden tussen werkelijkheid en fantasie? Veel spelletjes op internet zijn fantasie.

G

Geluksarmbandjes

Die zijn nep, daar verdienen leugenaars veel geld mee. Geluk komt van Jezus dienen.

H

horoscopen

Wat staat er te gebeuren? Horoscopen zijn al zo oud als de wereld. In de bijbel staat er al over geschreven. Laat je niet gek maken.

I

inslapen

Als je dicht bij Jezus bent kun je rustig gaan slapen.

J

Jezus

Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Daarvoor wijken alle geesten.

K

kaartleggen

Dat is hetzelfde als waarzeggen. Een kaart is een bedrukt stuk papier dat onze toekomst niet bepaalt.

L

liegen

De duivel wordt leugenaar genoemd. Hij wil je van God weglokken.

M

maan

De maan is een hemellichaam. Hij bepaalt niet ons leven.

N

na-apen

De duivel is de aap van God. Hij probeert alles na te apen.

O

offeren

Men offert aan beelden, blaadjes goud, bloemen, dieren en soms zelfs kinderen of mensen. Men hoopt zo de gunst van de goden te krijgen. Maar onze Jezus gaf óns een offer. Zijn leven!

P

Pinksteren

Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Die leidt ons in alle waarheid.

Q

IQ

Dat is de intelligentie die wordt gemeten. Je bent het slimste als je de bijbel kent.

R

regenboog

Alle mooie kleuren op een rij. Gods belofte aan jou.

S

seance

Dat is een bijeenkomst waar geesten van doden worden opgeroepen. Ga er niet heen.

T

talisman

Dat is een ding dat jou geluk zou brengen. Geloof er niet in.

U

ufo

Een vliegend voorwerp dat men niet kan thuisbrengen.

Als je er maar vaak genoeg over hoort praten denk je echt dat er buitenaardse wezens zijn.

V

vallende ster

Ze zeggen dat je dan een wens mag doen. Dat is maar een grapje.

W

wierook

In de bijbel gebruikt bij de eredienst, ook in sommige kerken. Maar ga geen andere goden bewieroken.

X

de grote onbekende

God wil zich door jou laten kennen.

Y

ijdel

Afgoden worden ook wel idols genoemd. Het zijn nietsen.

Z

zonde

Als je spijt hebt van je zonden mag je vergeving ontvangen van God en op nieuw beginnen.

 

Tekst     week 6

 

Deut. 18:10 - 14

 

Er mag bij u geen plaats zijn voor … waarzeggers, … en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen.

12 Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen,…

13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.

 

Deze tekst is ingekort. De hele tekst is erg lang, maar het is aan te bevelen om hem helemaal te leren.

Het ligt aan de groep. Omdat het een essentiële tekst is, kunnen we beter een gedeeltelijke tekst leren dan helemaal niet.

Laten de kinderen in hun bijbel deze teksten onderstrepen.

 

Leer deze tekst met drie vingers.

Punt 1. Er mag bij u geen plaats zijn voor … waarzeggers, … en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen.

 

Punt 2 Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen,…

 

Punt 3 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.

 

Het is niet dat de Heer ons van alles wil verbieden, maar het is ongezond voor ons. We worden er ziek van. Net zoals een auto niet op soep kan rijden. Daar is hij niet voor gemaakt. Wij kunnen toch ook geen benzine drinken. Daar zijn wij niet voor gemaakt.

 

Activiteit   week 6

Ongeveer 15 minuten 

Deze week kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

 

Spel 33      Flessen leeggooien

Ons vertrouwen op God wordt wel afgebeeld als levend water. De duivel wil dat levend water uit ons hart halen. Hij wil als het ware onze fles leeg gooien. Speel het spel ‘flesje leeg gooien’.

Vul elk een fles met water. Ga achter een bepaalde lijn staan. Om de beurt proberen je met een balletje de fles van een ander om te gooien. Die moet eerst de bal pakken, voordat hij/zij zijn fles weer recht kan zetten. Daardoor loopt zijn fles leeg. Wie houdt het langst ‘levend water’ in zijn fles.

 

Of: Spel : Zwartwit

Laat twee kinderen een groep kiezen. De kinderen van die groep gaan bij elkaar zitten.

De groepsleider heeft een zwart rondje en een wit rondje.

 

De leider stelt één van onderstaande vragen.

De groepsleiders overleggen met hun groep en kiezen dan één van de twee rondjes.

Dat wordt omhoog gehouden.

 

De spelleider geeft het antwoord en controleert of de groep juist had gekozen.

De groep die het fout had moet een opdrachtje uitvoeren.

 

Opdrachtjes:

Zing een liedje.

Noem vier straatnamen.

Noem twee dingen die niet te eten zijn.

Spel het woord ‘vergif’ van achteren naar voren.

Maak vijf dierengeluiden.

Verbind iemands hand met wc papier.

Maak een dansje op je hurken, e.d.

 

Vragen:

1. Iemand liep door het oerwoud en zag twee takjes gekruist op het pad liggen. Hij ging meteen terug. (zwart)

2. Iemand had een wit konijn en gaf hem om de andere dag te eten.(wit)

3. Janneke wilde nooit spruitjes eten. (wit)

4. Iemand zag dat een zwarte kat zijn pad kruiste en geloofde dat hij ongeluk kreeg.(zwart)

5. Jim kocht op de markt een leuke geluksarmband. Daardoor kreeg hij een voldoende voor zijn repetitie. (zwart)

6. Knoflook is erg gezond. Daarom hangt moeder een bosje bij de buitendeur. Dat houdt de boze geesten buiten.(zwart)

7. Irma bracht lege flessen naar de winkel. Daarvoor kreeg ze statiegeld. (wit)

8. De Surinaamse vrouw zette lege flessen in de tuin om geesten te vangen. (zwart)

9. Draag nooit zwarte kleren. Dat is de kleur van de dood. (zwart)

10. Elke donderdag ben ik blij, want dan komt mijn oma. (wit)

11. Als je een amulet in de auto hangt krijg je geen auto-ongeluk. (zwart)

12. Als jij bij me bent voel ik me echt gelukkig. (wit)

 

Quiz      week 6

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina 

 

 

Vragen

 

Antwoorden

1

Welke koning ging naar een waarzegster?

1

 Dat je alle zwarte mannen wantrouwt. Je gaat in spanning leven.  

2

 Hoe is koning Saul aan zijn eind gekomen?

2

Hij wil dat we gelukkig zijn en niet angstig.

3

 Als een waarzegster zegt dat je uit moet kijken voor een zwarte man die in je leven komt, wat is er dan het gevolg van?

3

Hij doodde zichzelf uit angst op het slagveld.

4

Wat betekent het dat er in de bijbel staat dat God jaloers is.

4

Bijgeloof is het onlogische geloof dat er bovennatuurlijke krachten in het spel zijn. 

5

Wat is bijgeloof?

5

 Een occulte beweging.

6

 Waarom zou God ons verbieden met geesten van doden in contact te komen?

6

 Hij houdt zoveel van ons en verlangt er naar dat we van Hem alleen houden.

7

Waarom denkt men dat vrijdag de dertiende ongeluk brengt?

7

Jezus stierf op vrijdag en Judas, de verrader was de dertiende van de groep van Jezus en  zijn twaalf discipelen.

8

Waarom zijn er waarzeggers?

8

 Koning Saul

9

Wat is new age?

9

 Een bijeenkomst waar men geesten van doden oproept.

10

Wat is glaasje draaien?

10

Ze willen daarmee geld verdienen.

 

Antwoorden: 1- 8    2- 3    3-1   4-6     5-4    6-2    7- 7   8-10    9-5     10- 9

 

Video    week 6

 

Boekje Psalm 139