Programma Nr.1  Week 5      God roept jou

Geschreven door Josine de Jong (zie Bijbelverhalen.nl)

 

Lezen uit de bijbel     week 5   Lucas 8:40

 

40 Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht; iedereen stond naar hem uit te kijken.

41 Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis,

42 want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud, die op sterven lag; ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen.

 

Verklaring:

Jezus was met de boot van Petrus naar de overkant gevaren. Daar woonde een bezeten man op het kerkhof. Jezus genas hem.

De naam van het meisje is niet bekend. Wij noemen haar in het verhaal Bat, want dat betekent: dochter.

Het merkwaardige van dit verhaal is, dat er een vrouw was, die 12 jaar lang ziek was, precies zo oud als het dochtertje was. En bovendien…. raakte ze ook  de kwastjes van Jezus taliet aan!

Die blauwe kwast was een herinnering aan het Paaslam. Jezus is ons paaslam. Hij stierf om ons het leven te geven. Omdat Hij opstond uit de dood bewijst hij dat hij de baas is over dood en leven.

 

Kringgesprek   week 5

 

Ben je wel eens heel erg ziek geweest? Vertel eens hoe je je toen voelde. Wat zou je doen als je koorts had en er waren geen medicijnen, geen dokters, geen ziekenhuizen?

Zijn er nu nog kinderen op de wereld die in zo’n situatie zitten?

Denk je wel eens aan die kinderen?

Geef je wel geld voor zulke kinderen?

Stuur je iemand wel eens een kaart als hij of zij ziek is?

Jezus zij: Als je iemand een beker koud water geeft in mijn naam dan heb je dat aan mij gedaan.’ Begrijp je die uitspraak?

Zijn er kinderen in de groep die voor dokter willen gaan leren of voor verpleegkundige? Waarom?

Moet een apotheker veel leren? Wie bedenkt alle medicijnen?

 

 

Verhaal          week 5    Ongeveer tien minuten

 

NT54 - Het meisje met de taliet (deel 1)

Door Josine de Jong

Mat 9- Marc 5- Lucas 8

 

Bat, een leuk meisje met donkere krullen zit op de stoep van de synagoge te Kapernaüm. Ze probeert te fluiten op een stuk riet, dat ze afgesneden had bij het meer.

Soms lukt het en soms niet. Phtt! Phuut!

In de verte komen twee vreemdelingen aan. Het meisje springt meteen overeind. De fluit valt op de grond, maar dat vindt ze niet erg.

“Welkom, welkom!’ roept ze en maakt een beleefde buiging voor de mannen. ‘Mag ik u soms de synagoge van mijn vader laten zien? Het is gratis en mijn moeder heeft heerlijke kersenwijn klaarstaan voor u. Ik geef u een rondleiding en pappa zal u ook de ark tonen waar de torarollen in liggen. Ikke…’

De mannen, wel wat overdonderd door het drukke praten van Bat, kijken elkaar eens vragend aan. Zouden ze het doen? Ze hebben al een lange tocht gemaakt en willen eigenlijk graag even van een gastvrij onthaal genieten.

‘Ben jij soms de dochter van….’ vraagt één van de twee.

‘… van Jaïrus, meneer, de overste van de synagoge. Dat klopt. Kom ik breng u even in de hof, daar kunt u lekker in de schaduw op een bank zitten, terwijl ik mijn ouders waarschuw.’ Ze loodst de vreemdelingen door één van de vier deuren van de synagoge naar de tuin. Onder de zuilengalerij is het heerlijk koel. Een frisopspattende fontein nodigt uit tot handen wassen en drinken.

 

Ja, Bat, die enig kind is, weet alles van de synagoge af. Ze is bijna twaalf en vanaf dat ze maar net lopen kon volgt ze haar vader als hij naar de synagoge gaat.

Als hij gaat vegen neemt ze ook een bezem. Als hij de banken tegen de zijkant afneemt met een vochtige doek, doet ze hem na met een andere doek. Als pappa zijn gebeden opzegt, met zijn gebedsriemen om en de taliet over zijn hoofd, zit ze op de galerij naar hem te kijken en neuriet de zangerige melodie van de teksten mee. Als pappa zit te schrijven probeert ze ook letters te krassen op een stuk potscherf. Pappa is haar grote held.

 

Er zijn mooie dingen in de synagoge om aan de gasten te tonen.. Natuurlijk de Torarollen, maar die mag ze niet aanraken. Die zitten in een kast, de ark genaamd. Het zijn met de hand geschreven perkamentrollen waarop Gods woord geschreven staat. Erg kostbaar, versierd met een kroon en gewikkeld in een met goud geborduurde doek. De rollen worden gekoesterd als een baby. Op sabbat worden ze tevoorschijn gehaald.

Het zilveren jadje op de lessenaar, de bema, is ook zo mooi. Daarmee wijst men de letters aan.  Het is een handje op een stokje. Daar mag Bat wel aankomen. Elke week poetst ze hem net zo lang tot hij glimt in de zon. Dan zijn er de twee kandelaars, de vrouwengalerij en de woorden op de muur: ‘Hoor Israël, de Heer uw God is één.’ Prachtig!

Maar het mooiste van alles vindt Bat… de gebedsdoek van pappa, de taliet. Alle mannen hebben er één, die ze in de synagoge dragen op de sabbat. Zo’n taliet is net een kleine tent, een tabernakel. Daar kun je onder schuilen bij God. Pappa heeft zelfs twee taliets. Eén oude, rafelig en smoezelig geworden door jarenlang gebruik en een mooie nieuwe. Allebei hebben ze lange kwastjes,  tzitzit,  aan de vier hoeken, drie witte en één met een blauwe draad erdoorheen geweven. Bat weet heus wel waar die voor zijn, al is ze een meisje. Die tzitzit zijn voorgeschreven door Mozes om het volk aan de Tien Geboden te herinneren. Samengebonden vormen de draden het getal van de naam van God. En die  blauwe draad wijst op het Paaslam. Ja, Bat vindt een taliet het aller- allermooiste. Als ze bijna met de rondleiding klaar is komt pappa er aan. Hij neemt de gasten verder van Bat over.

 

Bat gaat maar weer op het trapje van de synagoge zitten en denkt na over alles wat de gasten gezien hebben. Jammer dat pappa zo gauw kwam, want ze had de gasten nog meer willen vertellen over pappa’s oude taliet. Ze zoekt haar fluit en probeert maar weer te fluiten. Ft! Fuut!...

 

Als de zon hoog aan de hemel staat gaat ze naar binnen. Buiten is het stil geworden. Iedereen doet een middagdutje. Bat pakt de oude taliet van de balustrade, vouwt hem open en slaat hem om zich heen. Zo gaat ze op haar geheime plaatsje zitten in een donker hoekje onder de balustrade. Eigenlijk zijn taliets alleen voor mannen. Als een vrouw een taliet omslaat vindt men dat arrogant. Maar Bat wil zo graag bij God schuilen, dat ze stiekem doet wat niet gebruikelijk is. Wat voelt ze zich zo veilig, dicht bij God. Zachtjes zodat niemand het hoort zingt ze de woorden die ze van pappa heeft geleerd.

‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, … hij zal je beschermen met zijn vleugels, … De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen.‘

Stil als een duif daalt de vrede van God in haar hart.

 

Eerbied     week 5    Ongeveer vijf minuten

Dank u voor onze gezondheid, Vader. Dank u ook dat er medicijnen zijn, dokters en ziekenhuizen. We beseffen niet hoe rijk we zijn.

Zegen ieder die in de verzorging werkt. Verpleegkundigen, verloskundigen, bejaardenverzorgenden. Pas als we ze nodig hebben begrijpen we hoe waardevol ze zijn.

Dank ook voor het ambulance personeel. Wij willen ze zegenen, Heer. Ze maken veel nare dingen mee. Als er iemand een hartaanval heeft gekregen of overreden is. Dankuwel voor de chauffeurs die vaak hard moeten rijden om op tijd te zijn.

Ook vandaag worden er mensen geopereerd. Zegen de handen van de specialisten en de verplegers. Wees de stervenden nabij.

Onferm u over ons allen. Amen.

 

Opdracht      week 5    Ongeveer tien minuten

*Maak werkblad 33a      Jaïrus en zijn dochtertje.     Zie www.bijbelverhalen.nl  in de rubriek  MATERIAAL/werkbladen

 

*Objectles 132 Gelukkig worden. Leer het de kinderen. Eerst zelf voordoen, dan de kinderen leren te doen, zodat ze dat aan anderen kunnen      laten zien. Geef een beloning als ze het zonder fouten kunnen vertellen. 

Zie www.bijbelverhalen.nl  in de rubriek  MATERIAAL/werkbladen

Tekst          week 5       Joh.11:25

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft…

 

Gebruik de tekstkaartjes nr. 94  Zie www.bijbelverhalen.nl  in de rubriek  MATERIAAL/teksten leren

 

Activiteit      week 5

Ongeveer 15 minuten 

Deze week kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

 

# Speel het toneelstuk van dit verhaal

Nodig: Jezus, Jairus, moeder, dochtertje, discipelen, klaagvrouwen en buren.

Attribuut: doek voor taliet.

 

# Maak zes doosjes, waarin je opdrachten doet. Je kunt die doosjes versieren met een symbool.

Doosje 1: maak het geluid

Doosje 2: speel het na

Doosje 3: noem iets met een letter

Doosje 4: teken.

Doosje 5: liplezen wat er wordt gezegd.

Doosje 6: Beeld een houding of gebaar uit.

 

Doosje 1

Een klaagvrouw

Een vogeltje

Storm

Juichen

Een blatend lam

Een ruziemakende vrouw

Doosje 2

Een bezeten man

Een luisterende man

Een zorgende vrouw

Een huilende baby

Een zieke met koorts

Iemand die om geld vraagt.

Doosje 3

Hiervoor neem je een krant en een speld om een letter te prikken

Een bloem met een…

Een meisjesnaam met een…

Een jongensnaam met een…

Iets dat je kunt eten met een…

Een dier met een…

 

Doosje 4

Een boekrol

Een taliet

Sandaal

Een oosters huisje

Een scheepje

 

Doosje 5

Ik houd van jou

God beschermt je

Schuil maar bij mij

Het meisje is niet dood.

Het meisje slaapt

Wat is er gebeurd?

Doosje 6

Huilen

Dood

Kom hier

Ga weg

Angst

Blijdschap

Nieuwsgierigheid

 

# materiaal Nieuwe Testament 102  landkaart van Israël.

Waar heeft dit verhaal zich afgespeeld? Teken een klein kaartje met het meisje op bed en Jezus die haar hand pakt en zet een pijl bij de juiste plaats. 

Zie www.bijbelverhalen.nl  in de rubriek  MATERIAAL/Nieuwe Testament

 

Quiz       week 5

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina 

 

 

Vragen

 

Antwoorden

1

Wat was er in het land van de Gadarenen gebeurd?

1

klaagvrouwen 

2

 Hoe heette de vader van Bat?

2

Talita Koem

3

 Hoe heetten de vrouwen die hardop kwamen klagen als er iemand was gestorven?

3

Jaïrus

4

 Wat zei Jezus tegen de dode Bat?

4

Er was een bezetene genezen 

5

 Waarom konden Jaïrus en Jezus niet sneller bij Bat zijn?

5

Twaalf jaar

6

Hoe oud was Bat?

6

 Ook twaalf jaar

7

 Hoe lang was de bloedvloeiende vrouw al ziek?

7

Er waren veel mensen en er was een bloedvloeiende vrouw genezen door Jezus kleed aan te raken.

8

Waarom werd Bat in een taliet gewikkeld?

8

 Ze wilde schuilen bij God.

9

 Wat beval Jezus Jaïrus na afloop?

9

 Petrus, Johannes en Jakobus.

10

Welke discipelen waren erbij toen het dochtertje van Jaïrus werd opgewekt uit de dood?

10

Het aan niemand door te vertellen

 

 

Antwoorden: 1- 4   2- 3    3-1    4- 2    5-7    6-5    7-6    8-8    9- 10    10- 9

 

 

Video    week 5

 

Powerpoint Jezus geneest    Zie www.bijbelverhalen.nl  in de rubriek  MATERIAAL/powerpoint

 

Boekje Jezus geneest     Zie www.bijbelverhalen.nl  in de rubriek  MATERIAAL/boekjes