Programma Nr.1  Week 1       God roept jou

Geschreven door Josine de Jong (zie Bijbelverhalen.nl)

 

Lezen uit de bijbel     week 1  

In het bijbelboek Lucas 19:1-4

Jezus ging Jericho in en trok door de stad.

Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar.

Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.

Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.

Verklaring:

Een tollenaar was een man die belasting ophaalde in dit geval voor de vijand, de Romeinen.

Hij was dus rijk geworden van de ellende van zijn volk.

 

Kringgesprek   week 1

Denk je dat er mensen zijn die op zoek gaan naar God?

Zijn er wel eens kinderen in je groep die met je willen praten of God echt bestaat?

Vind je dat vervelend? Word je in de groep wel eens geplaagd met je geloof?

Wat doe je meestal?

Zou het kunnen dat het kind dat het hardste lacht eigenlijk op zoek is?

Ben je eigenlijk zelf op zoek naar God?

Hoe zou God er uit zien?

(Jezus zegt: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. )

 

Verhaal  week 1

NT17 - ER WORDT WEER GELACHEN IN JERICHO

Geschreven door Josine de Jong

 

'Hahaha! Hoehoe! Hahahaaa!'

In het grote koopmanshuis bij de poort van Jericho wordt vreselijk gelachen. Ver in de omtrek is het te horen. Het dringt door in de huizen van de inwoners van de stad. Ook de straatarme bedelaars in hun krotterige optrekjes buiten de poort kunnen het horen. En ze kijken verbitterd. Ze persen hun lippen stijf op elkaar en hun ogen worden koud als glas. 'Die tollenaars zijn weer aan het feesten!' sissen ze boos. 'Van ons geld! Die vuile Romeinenvriendjes... Ze stelen van hun eigen volk.'

 

'Mensen, luister! Ja! Mag ik even stilte, alsjeblieft!'

Zacheüs, de oppertollenaar, een kleine dikke man met doordringende bruine ogen, tikt verwoed met zijn mes tegen zijn beker. Gelijk is het stil. Want hoe ruw en gemeen de tollenaars ook zijn, voor hun baas hebben ze heilig ontzag. O, hij is wel de sluwste van hen allemaal. Hij kan je zo venijnig de mantel uitvegen. Zacheüs legt in het kort de nieuwe plannen van de Romeinse overheid uit. Op wol, ijzer en koper wordt voortaan meer belasting geheven. 'Als jullie er niet uitkomen, kom je maar naar mijn kantoor. Daar heb ik de lijsten klaarhangen.' besluit hij.

'Baas, hoe zit het met onze eigen winsten?' schreeuwt Jabes een domme reus van een kerel. De anderen grommen instemmend.

'Dat zoeken jullie zelf maar uit.' zegt Zacheüs kortaf. 'Maar maak het niet te bont, anders wordt je vergunning ingetrokken.'

Als diep in de nacht het feest ten einde is en alle gasten veelal stomdronken, verdwenen zijn, zit er nog een eenzame man in de feestzaal. O, niemand weet het, maar Zacheüs baalt zo vreselijk van dit leven. Moet je nou eens kijken wat een chaos. Is dit nou de welvaart waar hij naar verlangd heeft? Wijnvlekken op het kleed, ingetrapte voedselresten, uitgespuugde pitten, gebroken wijnbekers... 'Waar ben ik toch mee bezig?' zucht Zacheüs terwijl hij zijn hoofd in de handen laat rusten.

'Gelukkig ben je als je niet wandelt in de raad van de goddeloze, als je niet staat op de weg van de zondaars, en ook niet zit in de kring van de spotters...' 't Zijn woorden uit de psalmen, die hij als kind op school leerde, die zo maar bij hem boven komen.

'O, mijn God,' zucht Zacheüs, 'Hoe kom ik hier ooit uit? De mensen haten me en ze hebben nog gelijk ook... Een roverhoofdman, dat ben ik.'

Snikkend valt hij op zijn knieën, dat eenzame mannetje.

 

Het is een tijdje later. 'Klipklapklipklap, slifslif...'

Wat hollen er toch ineens veel mensen de poort uit. Is er ergens een vechtpartij, een ruzie? Zacheüs, in zijn kantoortje wil er het zijne van weten. Hij sloft naar buiten, maar wordt gelijk van de sokken gelopen door een stel knullen, die schreeuwen dat Jezus van Nazaret eraan komt.

'Jezus van Nazaret?' denkt Zacheüs, 'O, wacht eens, dat is die man waarvan men zegt dat Hij de Messias is. Die rabbi die de mensen leert en onderwijst over God. ZOU DIE JEZUS HEM MISSCHIEN... Resoluut sluit hij z'n kantoor af om de mensen achterna te gaan.

Verdraaid lastig is het als je zo klein bent. Zacheüs probeert een glimp van Jezus op te vangen, maar steeds is er weer een brede rug, een uitwaaiende hoofddoek die hem het uitzicht benemen. Met beide ellebogen duwt hij links en rechts de mensen opzij. Hij moet en zal Jezus zien.

'Hé, ken je niet een beetje uitkijken!' schreeuwt een kattige magere visvrouw kwaad. Ze draait zich om. Haar mand met vis wiebelt op haar hoofd.

'Kijk es an, daar hebbie die oppertollenaar!' spot ze, ' Meneer wil d'r effe door!'

Een woedend gemompel stijgt op uit het publiek. Ai! Nu is de kans om nog iets te zien verkeken. Met een gescheurde jas, nagejouwd door de mensen, sjokt Zacheüs terug naar de stad. Och, en hij had Jezus zo graag horen spreken... Dom van hem om zich zo tussen het volk te begeven. Hij had Jabes mee moeten nemen, die bodybuilder. Daar zouden ze wel ontzag voor gehad hebben. Zacheüs passeert een kromme oude vijgenboom. Ineens krijgt hij een grandioos idee...

 

De groep mensen, Jezus aan het hoofd, nadert Jericho. Van alle kanten dringen de mensen op Hem aan. Sommigen willen Hem aanraken. De discipelen hebben er hun handen vol aan om de weg vrij te maken. Plotseling houdt Jezus stil onder een vijgenboom en kijkt omhoog. Achter de dichte bladerdos, goed verscholen, zit... de oppertollenaar Zacheüs. Jezus ziet zijn betraande ogen en gezwollen lip. 't Is niet moeilijk te raden wat er gebeurd is. Zacheüs kreeg zijn verdiende loon. Maar Jezus ziet ook de wanhoop, de hunkering naar God in zijn ogen en dus zegt Hij luid, zodat iedereen het hoort: 'Zacheüs, kom eruit! Ik wil vandaag in jouw huis zijn.'

Van schrik valt Zacheüs als een rijpe vijg uit de boom. Jezus, de Messias, in zijn huis??

 

Moet je al die mensen zien loeren door de ramen van Zacheüs' huis. Nieuwsgierig duwen ze elkaar opzij en geven minachtend hun commentaar. 'Kijk toch! Rabbi Jezus gaat zo maar bij een tollenaar dineren! Tss!' Door de open ramen kan men binnen woordelijk verstaan wat er buiten wordt gezegd. Als Zacheüs even de kamer uit is, vragen de discipelen dan ook aan Jezus wat ze terug zullen zeggen.

'Laat ze maar praten,' zegt deze. 'Ze hebben nog steeds niet door dat Ik juist op aarde ben gekomen om verloren mensen zoals Zacheüs weer bij God terug te brengen.'

En hoe doet Jezus dat dan?  Met standjes en verwijten? Nee hoor! Zijn woorden blijven vriendelijk, zijn stem blijft zacht. Maar juist hierdoor gaat Zacheüs inzien wat er moet veranderen in zijn leven. Na de maaltijd laat hij een knecht z'n geldkist halen en geeft hem aan Jezus.

'Alstublieft, Meester,' zegt hij schor. 'Hier is de helft van mijn geld. U mag het aan de armen geven. En de rest zal ik ook in orde maken. Als ik iets van iemand heb afgeperst, zal ik vier keer zoveel teruggeven.'

Weer wordt er gelachen in het huis van de Oppertollenaar. Maar wat een verschil! Nu zullen al gauw ook de arme mensen in hun krotten meelachen en veel mensen uit de stad.

 

Eerbied week 1

Vader, dank u wel dat u zich laat vinden als we u zoeken. En dat u ons nooit te zondig vindt

We weten niet hoe we ons moeten voorstellen, hoe u bent, maar we denken aan Jezus. Hij zegt dat hij op u lijkt.

We willen u beter leren kennen, maar we weten niet hoe dat moet. Kom onze zwakheid te hulp, alstublieft.

Dank u voor het verhaal van Zacheüs. Hij was ook niet zo’n beste, maar u hield van hem. En u veranderde hem. Amen.

 

Opdracht   week 1

Speel het verstopspel.

Iemand is hem. Die gaat even naar de gang en krijgt een blinddoek voor. Een klein cadeautje wordt in de ruimte verstopt.

Degene die hem is komt binnen en moet zoeken. De groep roept: fout, goed, verder weg of dichterbij. Als het cadeautje gevonden is gaat de doek af. Misschien is er tijd voor nog een zoekend kind.

Tekst    week 1     Lucas 19:10

De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

Van deze tekst is een liedje te vinden in de NBG vertaling, kijk bij  zingen.

Vertel de kinderen dat Jezus zichzelf de Mensenzoon noemde. Hij was geen opschepper.

We kunnen ook zeggen: Jezus is gekomen om….

Verzin wat namen voor Jezus, bijv. de Redder, de Verlosser, de Messias. Laat de kinderen hun fantasie gebruiken, telkens als ze de tekst opzeggen om hem te leren.

Dat kunnen we ook doen met redden, er zijn synoniemen voor, bijv. op te rapen, te helpen, enz.

 

Activiteit   week 1

 Spreukenpuzzel          

Zacheüs had niet zo’n ellendig leven gekregen als hij had geluisterd naar de spreuken van koning Salomo. Knip dit blad in stukjes en probeer dan of je de zinnen weer goed kunt leggen. Welke plaatjes horen bij welke tekst?

 

Spr. 1:10

 

Mijn zoon

als zondaars

je proberen in te palmen

 

geef er niet aan toe.

 

 

Spr. 1:33

Wie

naar mij

luistert

 

zal veilig zijn.

 

Spr. 3:7

Wees niet

eigenzinnig,

maar heb ontzag 

voor de Heer.

 

Spr. 3:26

De Heer

beschermt

je

 

tegen hinderlagen.

 

Spr. 4:23.

 

Waak

vooral over je hart,

het is de bron 

van je leven.

 

 

Spr. 28:27.

Wie

aan de armen geeft

lijdt nooit

 

gebrek.

 

Spr. 11:12.

 

Wie

zijn medemens

kleineert

 

heeft geen verstand.

Spr. 26:27

 

Wie

een kuil graaft

voor een ander

valt er zelf in.

 

Spr. 28:10.

De

oprechten

vinden

 

geluk.

 

 

 

*Dit puzzeltje kan individueel gemaakt worden, of met groepen tegen elkaar, klein of uitvergroot. Opgehangen aan wasknijpers op een gespannen lijntje, in speciale doosjes gestopt worden, verstopt en opgezocht worden. Opgeplakt op kunstbloemen of verstopt in oude boeken, achterop een rug gespeld, enz. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden. Het is belangrijk dat ze met die spreuken bezig zijn.

Je kunt de kinderen ook een boekje laten maken met de teksten erin of een schrift erbij geven, waarin ze wijze raad (levenswijsheid) kunnen opschrijven. Evt. aangevuld met raad van opa, oma, mamma, pappa of de meester op school, of spreekwoorden. Een andere mogelijkheid is om elk stukje op een papieren bloem te plakken en er een ‘boeketje’ van te maken.

 

Quiz     week 1

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina 

 

 

Vragen

 

Antwoorden

1

Wat is een tollenaar?

1

Nee, ze vonden dat Jezus niet bij zondaars moest eten.

2

Houdt Jezus alleen van lieve kinderen?

2

Om de verloren mensen te zoeken en te redden.

3

Had Zacheüs fijne vrienden?

3

Goedmaken.

4

Waren de Farizeeërs blij toen Jezus het huis van Zacheüs binnenging?

4

Nee, alleen dieven en bedriegers.

5

Waaruit bleek dat Zacheüs veranderd was?

5

Nee, Jezus wil iedereen een nieuw hart geven.

6

Voor wie haalde Zacheüs de belastingen op?

6

Een belastingambtenaar.

7

Kon Zacheüs bij Jezus komen?

7

Nee, hij moest in een vijgenboom klimmen.

8

Waarom is Jezus op de aarde gekomen?

8

Echt geluk is als je vrede met God hebt.

9

Wat moet je doen als je mensen pijn hebt gedaan?

9

Hij gaf zijn geld terug aan de mensen die hij bestolen had.

10

Word je gelukkig van veel geld verdienen op een gemene manier?

10

Voor de vijand, de Romeinen

 

 

Antwoorden: 1-6    2-5    3-4   4- 1   5- 9   6-10   7-7   8-2   9- 3   10-8

 

Video    week 1

Happy Henri  Zie www.bijbelverhalen.nl  in de rubriek  MATERIAAL/boekjes