Programma Nr.1  Week 4    God roept jou

Geschreven door Josine de Jong (zie Bijbelverhalen.nl)

 

Lezen uit de bijbel     week 4    Deut. 6:4-10

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!

Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.

Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.

Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

 

Verklaring:

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!

 

Dit is de geloofsverklaring van de Joden, ook wel het Sjema genoemd.

Deze zin staat ook in het doosje wat ze bij het bidden op hun voorhoofd gebonden hebben.

Deze woorden staan ook op de mezoeza, het kleine kokertje dat ze aan de deurpost bevestigd hebben om precies te doen wat God had gezegd. Als een Jood sterft zijn dit zijn laatste woorden.

 

Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.

Dit zijn de gebedsriemen, de tefilim. Ze binden die om hun armen en voorhoofd vóór het bidden. De knopen zijn in de vorm van bepaalde letters, een j en een d. Het teken dat je ziet is de letter s in het Hebreeuws. Die staat voor Sjaddai, één van de namen van God.

 

 

Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

 

Dat doet men nog steeds. Er is een kokertje aan de deurpost bevestigd, waarin de geloofsbelijdenis zit op perkament geschreven. Bij het binnenkomen en bij het naar buiten gaan wordt dat doosje aangeraakt en gekust.

 

 

 

 Kringgesprek     week 4

 

Heb je ergens een schuilplekje? Wat doe je als je alleen wilt zijn en je veilig voelen?

Heb je een lievelingsknuffel waar je troost bij vindt? Heb je soms een huisdier waar je troost bij vindt? Heb je een gebedsplekje?

Heb je muziek die je troost? Hoe troost je een ander? Vind je het moeilijk om een volwassene te troosten als die huilt?

 

 

Verhaal    week 4

 

Het meisje met de taliet (deel 1)

Door Josine de Jong

Mat 9- Marc 5- Lucas8

Bat, een leuk meisje met donkere krullen zit op de stoep van de synagoge te Kapernaüm. Ze probeert te fluiten op een stuk riet, dat ze afgesneden had bij het meer.

Soms lukt het en soms niet. Phtt! Phuut!

In de verte komen twee vreemdelingen aan. Het meisje springt meteen overeind. De fluit valt op de grond, maar dat vindt ze niet erg.

“Welkom, welkom!’ roept ze en maakt een beleefde buiging voor de mannen. ‘Mag ik u soms de synagoge van mijn vader laten zien? Het is gratis en mijn moeder heeft heerlijke kersenwijn klaarstaan voor u. Ik geef u een rondleiding en pappa zal u ook de ark tonen waar de torarollen in liggen. Ikke…’

De mannen, wel wat overdonderd door het drukke praten van Bat, kijken elkaar eens vragend aan. Zouden ze het doen? Ze hebben al een lange tocht gemaakt en willen eigenlijk graag even van een gastvrij onthaal genieten.

‘Ben jij soms de dochter van….’ vraagt één van de twee.

‘… van Jaïrus, meneer, de overste van de synagoge. Dat klopt. Kom ik breng u even in de hof, daar kunt u lekker in de schaduw op een bank zitten, terwijl ik mijn ouders waarschuw.’ Ze loodst de vreemdelingen door één van de vier deuren van de synagoge naar de tuin.  Onder de zuilengalerij is het heerlijk koel. Een frisopspattende fontein nodigt uit tot handen wassen en drinken.

Ja, Bat, die enig kind is, weet alles van de synagoge af. Ze is bijna twaalf en vanaf dat ze maar net lopen kon volgt ze haar vader als hij naar de synagoge gaat.

Als hij gaat vegen neemt ze ook een bezem. Als hij de banken tegen de zijkant afneemt met een vochtige doek, doet ze hem na met een andere doek. Als pappa zijn gebeden opzegt, met zijn gebedsriemen om en de taliet over zijn hoofd, zit ze op de galerij naar hem te kijken en neuriet de zangerige melodie van de teksten mee. Als pappa zit te schrijven probeert ze ook letters te krassen op een stuk potscherf. Pappa is haar grote held.

Er zijn mooie dingen in de synagoge om aan de gasten te tonen.. Natuurlijk de Torarollen, maar die mag ze niet aanraken. Die zitten in een kast, de ark genaamd. Het zijn met de hand geschreven perkamentrollen waarop Gods woord geschreven staat. Erg kostbaar, versierd met een kroon en gewikkeld in een met goud geborduurde doek. De rollen worden gekoesterd als een baby. Op sabbat worden ze tevoorschijn gehaald.

Het zilveren jadje op de lessenaar, de bema, is ook zo mooi. Daarmee wijst men de letters aan.  Het is een handje op een stokje. Daar mag Bat wel aankomen. Elke week poetst ze hem net zo lang tot hij glimt in de zon. Dan zijn er de twee kandelaars, de vrouwengalerij en de woorden op de muur: ‘Hoor Israël, de Here uw God is één.’ Prachtig!

Maar het mooiste van alles vindt Bat… de gebedsdoek van pappa, de taliet. Alle mannen hebben er één, die ze in de synagoge dragen op de sabbat. Zo’n tallit is net een kleine tent, een tabernakel. Daar kun je onder schuilen bij God. Pappa heeft zelfs twee taliets. Eén oude, rafelig en smoezelig geworden door jarenlang gebruik en een mooie nieuwe. Allebei hebben ze lange kwastjes,  tzitzit,  aan de vier hoeken, drie witte en één met een blauwe draad erdoorheen geweven. Bat weet heus wel waar die voor zijn, al is ze een meisje. Die tzitzit zijn voorgeschreven door Mozes om het volk aan de Tien Geboden te herinneren. Samengebonden vormen de draden het getal van de naam van God. En die blauwe draad wijst op het Paaslam. Ja, Bat vindt een taliet het aller- allermooiste. Als ze bijna met de rondleiding klaar is komt pappa er aan. Hij neemt de gasten verder van Bat over.

Bat gaat maar weer op het trapje van de synagoge zitten en denkt na over alles wat de gasten gezien hebben. Jammer dat pappa zo gauw kwam, want ze had de gasten nog meer willen vertellen over pappa’s oude taliet. Ze zoekt haar fluit en probeert maar weer te fluiten. Ft! Fuut!...

Als de zon hoog aan de hemel staat gaat ze naar binnen. Buiten is het stil geworden. Iedereen doet een middagdutje. Bat pakt de oude taliet van de balustrade, vouwt hem open en slaat hem om zich heen. Zo gaat ze op haar geheime plaatsje zitten in een donker hoekje onder de balustrade. Eigenlijk zijn taliets alleen voor mannen. Als een vrouw een taliet omslaat vindt men dat arrogant. Maar Bat wil zo graag bij God schuilen, dat ze stiekem doet wat niet gebruikelijk is. Wat voelt ze zich zo veilig, dicht bij God. Zachtjes zodat niemand het hoort zingt ze de woorden die ze van pappa heeft geleerd.

‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, … hij zal je beschermen met zijn vleugels, … De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen.‘

Stil als een duif daalt de vrede van God in haar hart.

 

 

Eerbied    week 4

Ongeveer vijf minuten

Soms willen we wel eens lekker in een soort wegkruipplekje zitten, Vader. Dan zijn we alleen met U.

Dank u wel voor de troostende teksten uit de bijbel, dat u onze Goede Herder bent en altijd bij ons zal zijn en nog veel meer teksten.

Het is echt fijn dat we tegen u kunnen praten en dat u te vertrouwen bent. U kent al onze geheimen en vertelt ze niet door.

Danku voor de stille momenten en de lawaaiige momenten, de vrolijke en de verdrietige, de momenten dat we in een groep zijn en de momenten dat we alleen zijn. U bent echt lief. Amen.

 

Opdracht   week 4

 

Wat stellen deze plaatjes voor?

 

 

 

Torarol, synagoge, tefilim(gebedsriemen), mezoeza (tekstkokertje), 

Kandelaar, zuilengang, jadje, talit (gebedsdoek), tzitzit (kwastjes), de Tien Geboden.

 

 

 Tekst         week 4     Psalm 118:8

 

Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.

 

Voor mensen in de plaats kunnen we een ander woord zeggen, bijv. op de regering, op je geld, enzovoorts.

 

 

Activiteit          week 4    Ongeveer 15 minuten 

 

Deze week kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

 

* Laat de kinderen een eigen talit ontwerpen. Koop wit katoen. Laat ze vier kwastjes maken aan de hoeken en één met een blauwe draad erdoor. De doek kan versierd worden met een blauwe of grijze viltstift. Ze kunnen er ook een tekst opschrijven. Kunnen ze katoenen koordjes draaien of vlechten? Een talit kan allerlei patronen hebben, tegenwoordig.

Evt. kan het ook op papier. Maar dat is niet zo echt.

 

* een jadje maken van een potlood en een getekend handje erbovenop geplakt.

 

* werkjes 122 Bemoedigingsdoosje.     Zie  www.bijbelverhalen.nl  in de rubriek  MATERIAAL / werkjes

 

 

 

* Gedichtje: GD 12 ‘Weet je waar het musje schuilt’ afdrukken en daarbij een kartonnen lijst maken van gescheurde stukjes uit een tijdschrift.

 

GD12 - God neemt mij aan

 

Weet je waar het musje schuilt

als de poes het jaagt?

Weet je waar het vosje kruipt

voor een regenvlaag?

 

Weet je waar de klipdas woont,

en waar de berggeit huist?

Waar is het holletje van de uil?

En waar schuilt nu de muis?

 

Weet je waar een kindje is

voordat het is geboren?

En weet je waar je vriendje is?

Of is hij soms verloren.

 

Als een kleuter angstig is

kruipt hij in moeders armen

maar als je een internaatskind bent

moet je jezelf verwarmen.

 

Bij vader of bij moeder

Zou ik wel kunnen schuilen.

Maar als je nu een weesje bent,

waar moet je dan uithuilen?

 

En als je moeder je niet begrijpt

en jij het niet kunt vertellen?

Moet je dan in je narigheid

Bij vreemden aan gaan bellen?

 

Mijn schuilplaats is bij God de Heer.

Naar Hem kan ik veilig gaan.

Al kent mijn vader mij niet meer

TOCH NEEMT DE HEER MIJ AAN.

 

Josine

 

 

Quiz      week 4

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina 

 

 

Vragen

 

Antwoorden

1

 Wat is een jadje

1

 Nee, ze werd door haar moeder geleerd en ging niet naar de sjoel

2

 Wat is een mezoeza?

2

 Een kokertje aan de deur, waarop de geloofsbelijdenis van de Joden staat.

3

Wat is een synagoge?

3

Een aanwijsstokje

4

Wat is een talit?

4

 Een lessenaar

5

Wat is een bema?

5

 In een kast, de ark genaamd.

6

Waarin worden de torarollen bewaard?

6

 De vijf boeken van Mozes

7

Wat is de tora?

7

 Een samenkomstgebouw van de Joden

8

Wat voor rollen zijn er nog meer

8

Nee, ze zaten apart, bijv. op de galerij of achter een dun doek.

9

 Mochten de vrouwen naast hun man zitten?

9

 Onder andere de profetenrollen

10

Ging een meisje ook naar school?

10

 Een gebedsdoek

 

 

Antwoorden: 1-  3   2-2     3- 7   4-10     5-4    6- 5   7-6    8-9    9-8     10- 1

 

 

Video    week 4

 

 Het boekje Psalm 139      Zie  www.bijbelverhalen.nl  in de rubriek  MATERIAAL / boekjes