4. Een musje

 

En musje, n musje, twee musjes te koop.

Twee musjes te koop voor een stuiver.

En geen van die musjes valt naar beneden

zonder je Hemelse Vader.

En zelfs de haren op je hoofd zijn geteld door je Hemelse Vader.

Wees dus niet bang, je bent veel meer waard

dan honderden musjes tezamen.