3. Want de zoon des mensen

 

Want de Zoon des mensen is gekomen

om het verlorene te zoeken en te redden.

Hij zoekt ook jou,

Hij zoekt ook mij,

Mag de Here Jezus jouw redder/dokter/meester, enz. zijn?