10. Want jij was vroeger in de duisternis

 

Want jij was vroeger in de duisternis,

maar nu ben je licht in de Heer.

En wandel dan, wandel dan, wandel dan in het licht.

Wandel in het licht van de Heer.